15.3 C
Randers
lørdag, juli 13, 2024

50 millioner til borgerne i Ølst

Firmaet USTC med forbindelse Torben Østergaard sender en check på 50 millioner kroner til Ølst.

Formand for borgerforeningen i Ølst, Jan Kristian Jensen oplyser, at der bliver oprettet en støtteforening til borgerforeningen, som skal forvalte de mange millioner.

Nu vil borgerforeningen gå i gang med at etablere en støtteforening, og det forventes, at det først bliver efter sommer, da der er mange og store krav til at stifte en forening.

Borgerforeningen har siden januar lagt pres på at

I januar 2024 annoncerede USTC-koncernen intentionen om at etablere en klimafond. Et særskilt formål for fonden var at donere 50 millioner kroner til borgerne i Ølst. Det bliver nu en realitet.

De berørte naboer og områder omkring Ølst, der uforskyldt har været ramt af jordskreddet ved Nordic Waste, skal have en økonomisk håndsrækning uddelt i tæt dialog med borgerne. Det besluttede USTC-koncernen i kølvandet på den ulykkelige situation i Ølst.

USTC og Ølst Borgerforening har nu i fællesskab fundet en model for, hvordan USTC kan donere de 50 millioner kroner. Donationen sker til en nyoprettet støtteforening under Ølst Borgerforening, som vil beslutte, hvordan midlerne bedst kommer til gavn for borgerne i Ølst.

Formand for borgerforeningen, Jan K. Jensen, er lettet over, at borgerne nu for første gang kan mærke, at der er støtte på vej.

»Den nye støtteforening kommer til at have en stor betydning for os som borgere i Ølst og for vores familier både nu på kort sigt og i årene fremover. Vi har oplevet stor interesse fra omverdenen, siden vi fik vendt vores dagligdag og familieliv på hovedet. Der har indtil nu været lidt handling og konkret hjælp, men med udsigten til en donation på dette niveau er der nu lys i horisonten.«

Borgerne bestemmer

Repræsentanter fra USTC og Ølst Borgerforening har de seneste måneder været i dialog om, hvordan en donation bedst hjælper borgerne i Ølst.

»Jordskreddet i Ølst har berørt mange borgere, som har stået i en rigtig svær situation de seneste måneder. Derfor er jeg glad for, at vi i USTC nu har mulighed for at gøre en reel forskel for de mennesker. Dialogen med borgerne i Ølst har været åben og tillidsfuld, og vi er enige om, at det i sidste ende er borgerne, der bedst ved, hvordan denne frivillige donation gør størst gavn for byens fremtid,« siger Nina Østergaard Borris, CEO og medejer af USTC.

Borgerne i Ølst har udtrykt ønske om at kunne trække på USTC-koncernens ressourcer inden for juridisk og økonomisk rådgivning, hvis behovet opstår. Det er et ønske, som USTC vil imødekomme for at hjælpe støtteforeningen godt i gang.

Jan K. Jensen og resten af bestyrelsen i Borgerforeningen ser frem til at få donationen på de 50 millioner kroner ud at leve, så projekterne kan blive en ny start for lokalsamfundet.

»Det bliver vigtigt, at vi kigger på muligheden for økonomisk at støtte de klemte husejere i Ølst. Herefter forestiller jeg mig, at vi kommer til at se på almennyttige formål og aktiviteter for Ølst by – måske vi langt om længe kan etablere et forsamlingshus med fællesarealer, legeplads eller lignende. Men det er vigtigt at understrege, at det er os, som borgere i Ølst og medlemmer af foreningen, der definerer, hvordan støtten skal bruges. Det er ikke noget, USTC har indflydelse på.«

»Beløbet skal udmøntes i kortsigtet økonomisk hjælp til borgerne. Der er mange, som er hårdt ramt i byen. Vores huse har jo ikke nogen værdi mere, og der er mange nye familier i byen, som sidder hårdt i det,« siger Jan Kristian Jensen.

En del af de 50 millioner skal på kort sigt gå til krisehjælp, men på længere sigt at investere i byen i mange år frem forklarer Jan Kristian Jensen.

»Vi kommer til at bo i forureningen i mange år, og derfor kan pengene måske hjælpe til, at Ølst trods alt bliver mere attraktiv. Og det er byen ikke i øjeblikket,« pointerer han, og tilføjer, at hvis der kan laves noget almennyttigt og investering i at udvikle byen, på en god måde, så kan det måske modsvare det pres på miljøet omkring os, og sikre at vores samfund forbliver samlet.

Medlemmerne i Ølst Borgerforening indkaldes snarligt til en stiftende generalforsamling for støtteforeningen. Derfra skal bestyrelsen i foreningen samles og forberede det videre arbejde, før de 50 millioner kroner fra USTC endeligt frigives.

Arbejdet med etableringen af en klimafond er stadig i gang og fortsætter i et uafhængigt spor.

Relaterede artikler

Nyeste artikler