15.2 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

AP Pension og Randers Kommune indgår kæmpe aftale

Randers Kommune og AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, har netop indgået en aftale om et arealudviklingsselskab for det store byudviklingsprojekt, Flodbyen Randers. Aftalen rummer den langsigtede udvikling i den centrale del af Randers by, landets sjettestørste by.

Midt i naturen, i midten af Randers og med afsæt i et havneområde skal en ny bydel, Flodbyen Randers, udvikle sig. AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, og Randers Kommune har derfor netop indgået en aftale om et fælles arealudviklingsselskab for det store byudviklingsprojekt, Flodbyen Randers. Projektet skal over en 30-årig periode omdanne Flodbyen Randers fra havneområde til en moderne og central bydel lige ved Gudenåens munding ved Randers Fjord. Dermed bliver AP Ejendomme en langsigtet og central spiller i den videre udvikling af byen. AP Pension ejer 51 procent af selskabet, mens Randers Kommune ejer de øvrige 49 procent.

Adm. direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson, glæder sig over, at AP Ejendomme skal være med til at sikre udviklingen af Flodbyen Randers, der giver mulighed for at opføre boliger langs Gudenåen.

»Som landets sjettestørste by har Randers et kæmpe potentiale, og Randers Kommune er inde i en positiv udvikling med en befolkningstilvækst gennem de seneste ti år. En tendens, der forventes at fortsætte i de kommende år. Samtidig har Randers en unik beliggenhed, hvor den er tæt på Jyllands største byer. Det gør Randers til et attraktivt sted for både borgere og virksomheder,« siger Peter Olsson og fortsætter:

»Som byudviklingsprojekt er Flodbyen Randers med sin placering ved Gudenåen noget ganske særligt, da projektet rummer nogle særdeles attraktive grunde, der giver mulighed for at udvikle byen indefra. De nuværende havnearealer giver en unik mulighed for at skabe sammenhænge mellem historie, by og natur og vil samtidig binde Randers bedre sammen på hver sin side af Gudenåen. Det er et projekt, som vi tror på, vil give stor værdi for begge parter,« lyder det fra Peter Olsson, der samtidig oplyser, at aftalen har en værdi på over 1 milliard kroner.

»Vi skriver historie nu. Udviklingen tager fart i Randers, når vi nu udvikler det største og bedst beliggende havneområde i landet. Det vil samtidig transformere hele Randers. Vi kommer til at udvikle med respekt for mennesker, lys, luft og natur. Samtidig udvikler vi i respekt for bæredygtighed på højeste niveau og med afsæt i, at vi med en stærk klimasikring fortsat kan bo ved vandet,« siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Med aftalen om arealudviklingsselskabet forpligter AP Ejendomme sig til at bygge på 27 procent af byggeretterne, som er del af første og anden etape, i projektet. Grundarealet i første etape er på cirka 99.000 m2, mens det i anden etape omfatter cirka 145.000 m2. Den øvrige del af byggeretterne vil blive udbudt til salg via arealudviklingsselskabet.

»Med aftalen kan vi bygge et stort antal boliger i Randers, hvilket vi ser frem til. Som alt andet byggeri, vi opfører, så vil vi have et helt særligt fokus på bæredygtighed, og vores ejendomme er svanemærkede. Vi vil arbejde mod, at de enkelte bydele bliver bæredygtighedscertificerede til det allerhøjeste niveau. Ligesom vi opfører by- og boligområder, hvor der bliver lagt stor vægt på, at der skal være diversitet i området, så både unge og ældre, studerende og direktører kan bo i samme område og danne fællesskaber på kryds og tværs,« fortæller Peter Olsson.

Udviklingen af Flodbyen Randers muliggøres af, at Randers Havn flytter længere ud i Randers Fjord og dermed frigør en række områder, som kan blive til den nye bydel, og samtidig vil der blive tænkt i klimasikring og sammenhæng til den eksisterende by.

Borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen, ser derfor i høj grad frem til næste skridt og er særdeles glad for aftalen mellem Randers Kommune og AP Ejendomme.

»Udviklingen af Flodbyen Randers er et meget vigtigt projekt for os som kommune og by. Det vil også have stor betydning for at kunne rumme nye borgere og virksomheder i kommunen. I vores søgen efter en samarbejdspartner for Flodbyen Randers har det blandt andet været vigtigt for os, at det er en ejendomsinvestor, som har vist, at den er i stand til at håndtere meget store byudviklingsprojekter, og som samtidig sætter bæredygtighed og klimaet højt i sit arbejde,« siger Torben Hansen og fortsætter:

»De kriterier lever AP Ejendomme til fulde op til. Samtidig med at AP Ejendomme har musklerne og netværket til at gennemføre et så stort udviklingsprojekt, som Flodbyen Randers er,« siger Torben Hansen.

Peter Olsson (t.v.) og Torben Hansen t.h. ved det nordre havnebassin i Randers. Foto: Randers Kommune

Om AP Pension og AP Ejendomme

AP Pension er med en samlet balance på 175 mia. kr. Danmarks fjerdestørste kommercielle pensionsselskab. AP Pension er 100 procent kundeejet og har mere end 450.000 kunder. AP Ejendomme er datterselskab i AP Pension-koncernen og er et af Danmarks førende selskaber inden for udvikling af bolig- og erhvervsejendomme. Ved udgangen af 2021 ejede AP Pension- koncernen 64 ejendomme og grunde i Danmark til en værdi af cirka 11,5 mia. kr.

Relaterede artikler

Nyeste artikler