13.6 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

Bygningerne på Neptunvej bliver til et medborgerhus

Ti nyopførte handicapboliger på Neptunvej, som ikke kunne tages i brug til det oprindelige formål, vil nu i stedet blive ombygget til et medborgerhus. Samtidig bliver det nuværende Aktivitetscenter Marienborgvej ombygget til seks midlertidige boliger som en del af en samlet plan, der blev vedtaget af Randers Byråd på mødet den 21. maj 2024.

Der er nu en samlet plan for, hvad der skal ske med de ti nyopførte handicapboliger på Neptunvej, som ikke kunne tages i brug til det oprindelige formål. På mødet den 21. maj 2024 har Randers Byråd besluttet, at boligerne i stedet skal ombygges til et medborgerhus.

Medborgerhus med åbne aktiviteter

Konkret ønsker byrådet at bruge bygningerne til at skabe et åbent medborgerhus, der vil forstærke koblingen til det omkringliggende samfund. Tanken er, at de i alt seks bygninger på stedet kan huse meget forskellige aktiviteter, der rammer en bred målgruppe.

I hovedhuset vil der blandt andet være en cafe med offentlige aktiviteter, hvor borgere på handicapområdet samtidig får mulighed for at arbejde. De øvrige fem huse vil være tilgængelige for omverdenen til brug for aktiviteter med udgangspunkt i et bookingsystem.

Aktivitetscenter Marienborgvej bliver til boliger

Foruden etableringen af medborgerhuset indebærer byrådets beslutning blandt andet, at bygningerne for det nuværende Aktivitetstilbud Marienborgvej skal ombygges til seks boliger efter servicelovens § 107 (midlertidige boliger) og aktivitetstilbuddet flyttes ud til bygningerne ved Neptunhus. I den forbindelse bliver der åbnet for, at borgere kan få en individuel socialfaglig vurdering af, hvor de bedst modtager deres dagtilbud.

Derudover medfører beslutningen, at projektet på Kastanievej 12 justeres, så der også etableres § 108 boliger (permanente boliger) og ikke kun § 107 boliger (midlertidige boliger), som det oprindeligt var tiltænkt.

Udviklingsplan for området

Randers Kommune opførte de ti nye boliger på Neptunvej til borgere med handicap, men boligerne kunne som følge af en afgørelse i Planankenævnet ikke tages i brug. Forvaltningen vurderede på den baggrund, at det ikke var muligt at lave en ny lokalplan, der kunne lovliggøre boligerne til det tiltænkte formål. Og derfor har der været arbejdet med en alternativ anvendelse af boligerne.

Planerne om at omdanne boligerne til et medborgerhus har været i høring, hvor der er afviklet dialogmøder med borgere, pårørende, medarbejdere og interessenter på området. På baggrund af høringen er det besluttet, at der skal laves en udviklingsplan for området for at finde løsninger på trafiksikkerheden, begrønning på og omkring matriklen samt parkering. Der vil blive nedsat en følgegruppe til at lave det arbejde.

Efter planen vil det nye medborgerhus på Neptunvej være klar til brug til oktober.

Relaterede artikler

Nyeste artikler