4.7 C
Randers
tirsdag, april 23, 2024

Byrådet skal drøfte en uvildig undersøgelse af Nordic Waste-sagen

Et flertal i Randers Byråd overtrumfer borgmesteren og kræver en ny uvildig undersøgelse af kommunens håndtering af Nordic Waste-sagen.

Det fremgår af et forslag, der sendt ud til medlemmerne i byrådet. Forslaget bliver behandlet på byrådsmødet mandag den 26. februar.

Partierne vil have en uvildig undersøgelse, der skal stille skarpt på kommunen og ledelsens ageren i forbindelse med jordskredet.

Blandt andet vil partierne have undersøgt, om der har været forskel på den måde, som tilsynet med Nordic Waste A/S er blevet varetaget, og den måde, som tilsynet varetager andre virksomheder.

Bag forslaget står Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, SF, Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten samt løsgængerne Lars Axel Nielsen, Bo Rats og Henriette Malland. De har tilsammen 16 ud af byrådets 31 pladser.

Forslagsstillerne har fremsendt disse ønsker til en uvildig undersøgelse:

Der ønskes en uafhængig tilbundsgående undersøgelse af, om direktionen, forvaltningen i øvrigt, borgmesteren, samt byrådet har handlet kritisabelt i forbindelse med sagen om Nordic Waste A/S. Undersøgelsen skal blandt andet afdække,

● om Randers Kommunes miljøgodkendelser er udarbejdet i overensstemmelse med gældende ret og endvidere ses at være hensigtsmæssige og have den faglige kvalitet, der kan forventes,

● om Randers Kommunes tilsyn er sket i overensstemmelse med gældende ret og endvidere ses at være sket på en hensigtsmæssig måde og at have den faglige kvalitet, der kan forventes, herunder om Randers Kommune burde have udstedt påbud eller på anden vis reageret,

● om Randers Kommune ville have haft grundlag for at udstede påbud eller at reagere på anden vis, hvis tilsyn m.v. var sket i overensstemmelse med gældende ret og på en hensigtsmæssig måde og havde den faglige kvalitet, der kan forventes,

● om der er indikation for, at usaglige hensyn har været taget i betragtning, herunder bedes det undersøgt, om der ses at være forskel på den måde, som tilsynet med Nordic Waste A/S er varetaget, og den måde, som tilsynet med andre virksomheder er varetaget, herunder udarbejdet tilsynsrapporter og offentliggjort disse under iagttagelse af reglerne herfor,

● om direktionen, forvaltningen i øvrigt eller borgmesteren har modtaget oplysninger, som de burde have reageret på, herunder bedes det undersøgt, hvilke oplysninger. Herunder oplysninger modtaget i forbindelse med henvendelser fra byrådsmedlemmer og møder med borgere, andre kommuner, offentlige myndigheder, virksomheder, m.v., der er tilgået direktionen, forvaltningen i øvrigt og borgmesteren,

● om Randers Kommune i det hele ses at have at håndteret sagen korrekt og hensigtsmæssigt, herunder om gældende ret, herunder almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, og god forvaltningsskik ses at være iagttaget,

● om borgmesteren, direktionen og forvaltningen i øvrigt har håndteret sagen korrekt, herunder i overensstemmelse med gældende ret, og hensigtsmæssigt efter den 19. december 2023,

● hvem der traf beslutning om at bestille en advokatundersøgelse fra Codex Advokater, og om der var fornøden kompetence hertil, samt om det findes hensigtsmæssigt, at spørgsmålene, om der skulle bestilles en sådan undersøgelse, og hvilket opdrag denne skulle have, ikke blev forelagt byrådet, 

● om Randers Kommunes kommunikation med Nordic Waste A/S er sket på en måde og har haft et indhold, der findes at være passende for en tilsynsmyndighed,

● hvorfor Randers Kommune til at starte med ikke testede den jord, der blev kørt væk, for PFOS, selv om forvaltningen i 2021 gav Nordic Waste A/S tilladelse til at modtage jord med et meget højt PFOS-indhold, og

● om Randers Kommune har givet Nordic Waste A/S tilladelse til at modtage jord eller andet, der ikke er omfattet af miljøgodkendelserne, 

● hvor mange breve eller anden information er tilgået borgerne i Ølst, samt hvad har været formålet med informationen,

● hvor mange borgerhenvendelser har der været fra borgerne i Ølst og hvad har kommunen gjort i den forbindelse,

● ved tilbuddet om at få NW grunden gratis, hvorfor blev byrådet eller politisk følgegruppe ikke involveret i beslutningen,

● hvem har opbygget organisationen på pladsen og hvilke kompetencer besidder de enkelte ledere, mellemledere. Hvad har organisationen i det hele taget af forudsætninger for arbejdet. Hvilke aftaler ligger der ift.:

○ Pris for det udførte arbejde
○ Hvad er der af sikkerhedsforanstaltninger for medarbejderne herunder sundhedsmæssige risici; Potentielle ulykker; toilet/bad og velfærdsrum.

Undersøgelsens organisatoriske forhold:

Der skal sikres størst mulig uafhængighed. Administrativt varetages forvaltningen af undersøgelsen derfor af borgerrådgiveren. Al korrespondance, herunder også mundtlig dialog, med den eller de eksterne aktører, der skal foretage undersøgelsen, skal der gøres fyldestgørende notat om.  I undersøgelsen skal der skelnes mellem før og efter den 19. december 2023, forstået således, at ansvar efter denne dato alene er borgmesteren, forvaltning og direktion.

Politisk afrapporteres der til byrådet og følgegruppen. Kun byrådet har kompetence til at træffe beslutninger om undersøgelsen. 

Relaterede artikler

Nyeste artikler