15.3 C
Randers
lørdag, juli 13, 2024

De første intelligente skraldespande er placeret i byrummet

De første nye intelligente skraldespande der skal hjælpe Randers Kommunes driftsafdeling er nu sat op langs veje i Randers midtby. Alle kommunens skraldespande skal frem mod 2026 løbende udskiftes. Målet er lettere og billigere affaldshåndtering samt at mindre affald havner i naturen.

Randers Kommunes arbejde med at understøtte et renere byrum når en milepæl med placeringen af de første nye intelligente skraldespande i Randers by. De er en del af kommunens 5-årige proces for at optimere driften af skraldespande og minimere mængden af henkastet affald på gader, stræder og i naturen.

»Det er et vigtigt led i hele arbejdet med at optimere kommunens skraldespande. Når de første spande står monteret, så vil vi hurtigt begynde at få de første indikationer af om vores forventninger for de nye principper for placering holder stik. Det skulle gerne være sådan, at vi kører færre ture til halvtomme skraldespande og har mindre arbejde med at planlægge tømning,« siger sektionsleder i Veje og Trafik i Randers Kommune, Magnus Vilstrup Andersen.

De nye intelligente skraldespande har en censor monteret, der automatisk giver besked til driften, når skraldespanden er klar til tømning. Systemet genererer endda selv den rute, som driftsmedarbejderen skal køre for at gøre tømmeturen rundt i kommunen mest effektiv. Det er planen at alle skraldespande skal udskiftes og omplaceres i perioden 2022-2026.

Baner vejen for effektiv affaldshåndtering

Før processen gik i gang stod der cirka 200 skraldespande langs vejene i kommunen, hvoraf mange var slidte og blev kun sjældent benyttet. For at optimere arbejdet er hver enkelt skraldespands placering og størrelse blevet gennemgået og på den baggrund er konklusionen, at der skal stå 150 skraldespande med samlet set mere plads til affald end før udskiftningen.

»En skraldespand er overraskende dyr at vedligeholde, derfor er det enormt vigtigt, at vi placerer dem smart og i det rigtige antal. Man må forvente, at man skal tage sit affald med sig et stykke før den næste spand kommer, vi har ikke økonomi til at have en stående på hvert eneste gadehjørne. Til gengæld flytter vi en del af dem, så de står lige netop der, hvor flest mennesker bevæger sig rundt, det mener vi, er det mest fornuftige at gøre,« siger Magnus Vilstrup Andersen.

Volumen på de skraldespande, der bliver placeret ved vejarealer i denne omgang, er enten 90 eller 130 liter, hvilket i sidste ende gør den samlede volumen større selvom kommunen altså fjerner 25 % af dem. Udover censor og større volumen, så er den nye type skraldespand også udstyret med et effektivt fugleværn, som forhindrer fugle i at tage affaldet op af spandene.

I flere natur- og parkområder er den nye type skraldespande allerede placeret, disse har ikke monteret en censor.

Fakta

Randers Kommunes nye overordnede principper for placering af skraldespande.

1. Der skal være høj persontrafik såsom i bymidten, parker, strande og turistområder
2. De skal være let tilgængelige, lette at tømme og må ikke hindre den øvrige trafik
3. Der tages hensyn til relevante love og regler, herunder affaldsbekendtgørelsen

Relaterede artikler

Nyeste artikler