19.8 C
Randers
onsdag, september 27, 2023

De mest sårbare børn har størst gavn af lettere behandling for mistrivsel

Ny forskning viser, at lettere behandling med metoden Mind My Mind viser bedre effekter til de potentielt mest sårbare børn.  Det styrker argumentet for også at hjælpe børn og unge med betydelig psykisk mistrivsel med metoden, mener forskerne bag. Erfaringerne med den lettere behandling kan desuden kvalificere henvisningen til mere specialiseret hjælp, når det er nødvendigt.

Mind My Mind er en velafprøvet model for lettere behandling i den Pædagogiske Psykologiske Rådgivning, PPR, i kommunen. I dag er den i drift i syv kommuner, og fra næste år bliver Mind My Mind et tilbud i alle Københavns kommunes fem skoleområder. Indholdet er baseret på kendte psykologiske metoder, kognitiv adfærdsterapi, der har vist god effekt hos børn og unge. Det originale randomiserede kontrollerede forsøg viste gavnlige effekter af Mind My Mind sammenlignet med kommunens sædvanlige tilbud til gruppen af børn i alderen 6-16 år.

Den nye undersøgelse er en såkaldt sekundær analyse af det originale forsøg. Formålet var at undersøge, hvordan forskellige undergrupper af børn responderede på behandlingen. Den viden er vigtig for at kunne kvalificere afgrænsningen af målgruppen for lettere behandling fremover.

Artiklen er publiceret i tidsskriftet European Neuropsychopharmacology.

Forskerne fandt, at Mind My Mind var særligt effektiv sammenlignet med standardbehandlingen i den gruppe af børn og unge, der opfyldte kriterierne for en psykisk lidelse ved start, sammenlignet med børn og unge med psykiske problemer, der ikke opfyldte nogen af de diagnostiske kriterier.

»Behandlingen havde også særligt god effekt på de børn og unge, der havde flere psykiske sygdomme på en gang, dvs. psykiatrisk ko-morbiditet, og og på de, der havde haft psykisk mistrivsel uden at modtage behandling i mere end seks måneder.« Det siger Martin Køster Rimvall, læge, ph.d. og hovedforfatter bag studiet. Familie- og sociale forhold var derimod ikke forbundet med forskelle i behandlingseffekt.

Resultaterne viser samlet set, at lettere behandling som Mind My Mind viser bedre effekter til de potentielt mest sårbare børn.

»Det styrker argumentet for også at hjælpe børn og unge med betydelig psykisk mistrivsel med metoden. Erfaringerne med den lettere behandling kan desuden kvalificere henvisningen til mere specialiseret hjælp, når det er nødvendigt,« siger Martin Køster Rimvall.

Fleksibel behandling tilpasses det enkelte barn og familie

Mind My Mind-programmet er i dag i drift og er lige nu udbredt til syv kommuner: Næstved, Vordingborg, Helsingør, Holstebro, Aalborg, Brønshøj/Vanløse og Struer.

Fra 2024 vil Københavns Kommune desuden udrulle Mind My Mind til alle kommunens fem skoleområder.

Mind My Mind er en fleksibel behandling. Psykologen i PPR, der gennemfører behandlingen sammen med barnet og/eller forældrene, guides af en manual til at vælge moduler med kognitive og adfærdsterapeutiske metoder.

»På den måde tilpasser vi forløbet til det enkelte barn og familie, så de lærer at mestre tegn på angst, depression, adfærdsvanskeligheder eller flere af disse på samme tid,« siger Pia Jeppesen, klinisk professor med særligt fokus på psykoterapi i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland og ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og forskningsleder på Mind My Mind-forsøget.

Relaterede artikler

Nyeste artikler