15.2 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

Debat: Er fornuften væk omkring Ringboulevarden, fordi man har lavet en konstitueringsaftale?

Læserbrev af Erik Bo Andersen, medlem af byrådet for Østbroen

Er konstitueringsaftalen vigtigere end virksomheder, arbejdspladser, byudvikling, habitatområde for Flagermus og skriftlige aftaler med borgere?

Fornuften synes, at være helt væk:

● Når man går så langt, som at løbe fra skriftlige aftaler, og begå aftalebrud med Rismøllekvarterets grundejerforening om placering af linjeføringen, hvor netop hensyn til Plastisk ler og risiko for revnede huse og stavnsbindinger udgør en væsentlig usikkerhed.

● Når der er mangel på, at respektere en international udviklingsafdeling og indgå i forhåndsdialog med AGCO og deres 90 arbejdspladser og virksomhedens udvidelsesplaner, hvor risikoen er kæmpe stor på, at de flytter helt ud af Kommunen

● Når man er total ligeglad med Udvikler/investor af en godkendt Lokalplan til 150 boliger, som har brugt millioner af kroner på at fjerne og oprense de gamle Dronningborg maskinfabrik haller, som vil bevirke et kæmpe erstatningsansvar

● Når man mangler forståelse for Dronningborg borgere og deres protester om Kommunens og Byrådsflertallets Alternativ 2.

● Når man ikke fremlægger en samlet Økonomi, og så påstår at den er billigst.

● Når linjeføringen bare flyttes på den anden side af den fredskov som er habitat, yngle og leveområde for frede flagermus, og man hæver vejen 4 til 9 meter over terræn, og så tror at det ikke gør noget ved dyrenes habitatområde.

Forklaringen findes i en konstitueringsaftale på valgnatten d. 16. november 2021 og underskrevet tillæg 17. november 2021 samt budgetforliget i 2023-2026?

En forvaltning er forpligtiget til at efterleve og arbejde for at opfylde en konstitueringsaftale fra Byrådsflertallet, og derfor er der helt sikkert sammenhæng mellem forvaltningsindstillingen og det politiske flertal.

I konstitueringsaftalen står der, at Partierne er enige om, at fastholde beslutningen om en forlængelse af Ringboulevarden. Partierne er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale.

Sjovt nok, så er det de samme partier, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Radikale Venstre, som gang på gang slår ring om sig selv og til enhver tid, er total samstemmende i Byrådssalen.  Se bare Venstres debatindlæg i JP fra 5. juni 2023, hvor man takker for et godt samarbejde.

Det er kejserens nye klæder, og politikerne glemmer hvem de repræsenterer, nemlig borgerne.

Relaterede artikler

Nyeste artikler