13.6 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

Debat: Hverken hoved eller hale i den økonomiske prioritering

Læserbrev af Erik Bo Andersen, medlem af byrådet for Østbroen

Mandag d. 27. marts 2023 var der byrådsmøde i Randers, hvor man skulle træffe vigtige beslutninger, og prioriteringer med baggrund i økonomi og råderum.

Det blev en underholdende aften!

I sag nr. 85 vedr. Budgetprocedure starter Borgmesteren som altid med at fremlægge en sag og her siger han så:

»Jeg tror, at alle er klar over, at vi ligesom rigtig mange andre Kommuner, står overfor potentielle meget vanskelige budgetlægninger. Flere af vores fagområder er under et betydeligt pres, særligt socialområdet, men også familieområdet og ældreområdet, og den kollektive trafik. Hertil kommer Regeringens nedlæggelse af jobcentre og store besparelser på den kommunale administration.«

Men men men…….. lad os så lige finde et par andre sager frem på dagsordenen, og teste borgmesterens ord om manglende penge til kernevelfærden og fagområderne, og så til besparelse på administrationen:

Sag nr. 72 vedr. midler til ombygning af kryds Århusvej/Grenåvej bruger man 2,8 mio. kr. der ikke er budgetsat

Sag nr. 76 Anlægsbevilling Justesens Plæne bruger man 10,6 mio. kr. + drift som ikke er budgetsat.

Sag nr. 80 Principper for udmøntning af Kommunale og naturgenopretningsprojekter, her bruger man 700.000 kr. svarende til 19,4 % på projektledelse ud af i alt. 3,6 mio. kr.

Sag nr. 81 Infrastrukturplan – projektledelse og koordination – Her topper man virkelig behovet for besparelse på administration

400.000 kr. årligt til at være projektleder på infrastrukturplanen, hvor der pt. står 8,5 mio. kr. og de burde være reserveret til en Ringboulevards forlængelse til i omegnen af +50 mio kr. hvor man jfr. budget afsætter 10 mio. kr. årligt til Infrastrukturplanen. Hvad skal projektlederen lave?

Og 600.000 kr. årligt til projektledelse på klimabroen der ligger mindst 10 år ude i fremtiden? I 2030 har man kun knap 200 mio. kr. hvis man fratrækker lån og er således kun 1/3 i midler i forhold til en igangsættelse? Hvad skal projektledere lave?

1 mio kr. årligt i alt som ikke er budgetsat

Alle ovenstående sagde Østbroen jo selvfølgelig nej til, for vi er økonomisk ansvarlige og bruger sund fornuft.

Der er ikke meget bekymring fra Borgmesterens side, når man bruger penge man ikke har, og så klinger ord noget så hult, når man fremfører, at der er vanskelige budgetlægninger og oprørte farvande forude. Klart er budgetlægninger vanskelige, specielt når man fråser med pengene og ikke har styr på budget og den samlede økonomi.

Relaterede artikler

Nyeste artikler