15.3 C
Randers
lørdag, juli 13, 2024

Den skjulte entreprenør

Tradiums administrerende direktør Lars Michael Madsen kunne den 1. juli fejre 25-års jubilæum i statens tjeneste og på Tradium. Undervejs i karrieren har Lars Michael samlet erfaring fra fusioner og forskellige stillinger, men når vi skal håndtere fremtidens udfordringer, mener han, at erfaringen skal suppleres med nye værktøjer.

Hvis man spørger Lars Michael Madsen, hvor motivationen er kommet fra til nu gennem 25 år dagligt at tage turen fra Aalborg til Randers, så handler det om at få ting til at lykkes og skabe rammerne for netop det. Og det, man i sidste ende skal måle succesen på, er, om elever og kursister bliver kompetente medborgere og medarbejdere i fremtidens virksomheder.

Et puslespil uden forsidebillede

Elever og virksomheder er for Lars Michael Madsen omdrejningspunktet for Tradiums virke og eksistensberettigelse. Derfor ser han det også som afgørende for skolen at kunne fange de forandringer, der sker i erhvervslivet. Nogle er mere synlige end andre – lige nu taler man om den grønne omstilling, men man skal også kunne oversætte og læse, at digitalisering og automatisering i industrien fx er et led i en grøn omstilling.

I ledelsesopgaven ser Lars Michael derfor ofte sig selv som en, der sidder med brikker til et puslespil. Det samme gør forskellige samarbejdspartnere, men det er først, når brikkerne bliver lagt i fællesskab, at man kan begynde at se billedet. Og til forskel fra det puslespilssæt man køber i butikken, viser forsiden ikke, hvad det skal blive til.

Det harmonerer også med Lars Michaels grundlæggende ydmyge tilgang til ledelse, at man i de fleste forandringer bør invitere dem ind, der har forstand på processen og skal leve med resultatet. I ledelse kræver det følgeskab at få andre til at levere, uanset hvor mange stjerner man har. Derfor finder Lars Michael også motivation i at være den skjulte entreprenør i en proces. Han behøver ikke at være den, der skal tage æren for en succes – hvilket i øvrigt ofte vil være en halv sandhed, fordi andre får tingene til at ske. Men direktøren skal være den, der skaber opbakning til en vision eller en forandring.

Fusionen var svendeprøven

Da Lars Michael Madsen i 1999 blev ansat som en ung kvalitets- og marketingschef på Randers Teknisk Skole, havde han ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at han skulle være at finde på skolen 25 år senere. Før ansættelsen i Randers havde Lars Michael uddannet sig til cand.scient.adm. ved Aalborg Universitet og været ansat som udviklingskonsulent ved Frederikshavn-Skagen Sygehus og en kort periode som projektleder ved Kommunernes Revision.

På Randers Tekniske Skole fungerede Lars Michael i perioden 2005-07 som uddannelseschef/souschef, fra 2007-08 som konstitueret direktør og fra 2008-2010 som direktør. Randers Tekniske Skole fusionerede i 2010 med Handelsskolen Minerva til ”Tradium,” hvor Lars Michael var som vicedirektør i perioden 2010-16. I 2016 gik den daværende direktør på pension, og Lars Michael søgte og fik den opslåede stilling som direktør.

Skolens fusion i 2010 ser Lars Michael selv som sin svendeprøve til direktørjobbet. For skolen var det en betydningsfuld milepæl, der krævede vision, strategisk tænkning og en forståelse for at bevare og styrke skolens fundament. Her spillede Lars Michael en afgørende rolle i at skabe sammenhæng og en fælles retning.

Lars Michaels indsats rækker også ud over Tradiums rammer som en vigtig medspiller i Randers Kommunes uddannelsessamarbejde, i Erhvervsskoler Østjylland og nationalt som bestyrelsesmedlem i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) siden 2020, hvor han også har bestridt posten som formand for DEG’s Voksen- og Efteruddannelsesudvalg siden 2022.

Voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) har blandt andet optaget Lars Michael, fordi han ser AMU/ VEU som en hovednøgle til omskoling af medarbejdere, hvilket er afgørende for at komme i mål med den manglende arbejdskraft ikke mindst til den grønne omstilling.

Vi skal tænke anderledes end i går

Spørger man Lars Michael Madsen, hvad fremtidens store opgaver bliver for Tradium og erhvervsskolesektoren, lægger han vægt på skolens politiske ramme. Som embedsmænd har skolernes ledelse inden for skolernes ramme en forpligtelse til at levere på de politiske ønsker. Det kunne fx være at understøtte den grønne omstilling, og det kunne være at finde løsninger til de 40.000 under 30 år, der stadig ikke er i arbejde eller under uddannelse. Manglen på faglærte i fremstillingsindustrien og energisektoren kan man betegne som et vildt problem, og når disse sektorer samtidig skal tjene til velfærden, bliver den manglende arbejdskraft også et samfundsproblem.

Samtidens udfordringer kalder på nye løsninger, som ifølge Lars Michael ikke kan bygges med de værktøjer, vi har nu. Man skal tværtimod styrke sin evne til at se muligheder ved at samarbejde med nogen, man ikke plejer at samarbejde med.

Lars Michael ser det derfor som berettiget, at regeringen vil gentænke store dele af uddannelseslandskabet, og ser det som en spændende udfordring også at bidrage med brikker til dét puslespil.

Kan spørgsmålene til tider virke store og lidt uoverskuelige, finder Lars Michael det også livsbekræftende at se de nyudsprungne studenter fejre deres huer og nyudklækkede svende stå stolte med svendebrevet i hånd. Det giver mening for en direktør.

Relaterede artikler

Nyeste artikler