4.7 C
Randers
tirsdag, april 23, 2024

Det gode liv for alle

Randers Kommune sætter fokus på sundhed og lighed i sundhed i en ny sundhedspolitik, som har til formål at skabe rammer for et godt liv for alle borgere. 

Randers Byråd har for nyligt vedtaget sundhedspolitikken, der beskriver, hvordan kommunen vil arbejde på at understøtte borgernes muligheder for at leve et sundt liv både fysisk, psykisk og socialt.

»Vi ved, at mange borgere i Randers Kommune oplever et sundt liv i trivsel, men der er også en stigende andel børn, unge og voksne med usund livsstil, sygdom eller nedsat mental sundhed. Den udfordring tager vi alvorligt. Vi vil understøtte og styrke sundheden for disse borgere gennem en fælles prioritering af forebyggelse og sundhedsfremme,« siger formand for Sundhedsudvalget, Louise Høeg.

Sundhedspolitikken for 2023-2026 prioriterer tværgående samarbejde og et helhedsorienteret blik på borgerens liv og har især fokus på målgrupperne børn og unge samt borgere med kronisk sygdom. Kommunen vil desuden arbejde på at mindske den sociale ulighed i sundhed og sygdom.

Meget mere end sygdom

Borgernes sundhed handler om flere ting end blot fraværet af sygdom. Mange faktorer spiller sammen, og den fysiske, psykiske og sociale tilstand skal tænkes med, når der f.eks. arbejdes med forebyggelse. Alle borgere skal ikke behandles ens for at få et godt behandlingsforløb eller opleve, de har samme muligheder for at leve det liv, de ønsker.

»Vi ved, at uligheden i sundhed er både social og geografisk, og det er vores opgave at arbejde for, at alle borgere bliver mødt på en god måde i sundhedssystemet, og at der tages højde for deres ståsted,« fortæller Louise Høeg.

Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter arbejder allerede med netop denne problemstilling, hvor ressourcer og information skal være tilgængelige og forståelige for alle borgere.

Lyspunkter og mulige forbedringer

Antallet af rygere i kommunen er faldet, men det er ikke faldet lige så meget som gennemsnittet i Region Midtjylland. Samtidigt er der en sket en bekymrende stigning i forbruget af røgfri nikotinprodukter blandt de unge.

Borgernes alkoholforbrug er lavere end gennemsnittet i regionen, mens over halvdelen af kommunens indbyggere er overvægtige.

Derfor fortsætter kommunen også arbejdet med at få flere til at droppe rygning, holde alkoholforbruget nede og prioritere målgrupperne børn og unge samt borgere med kronisk sygdom.

Relaterede artikler

Nyeste artikler