14.2 C
Randers
fredag, september 22, 2023

Det konservative Folkeparti har holdt generalforsamling

Folketingsmedlem besøgte lokalafdelingen i Randers

Før generalforsamlingen fortalte medlem af Folketinget Mona Juul om nyt fra Christiansborg, fortalte om livet som folketingspolitiker.

Mona Juul gennemgik tiden op til valget, valgemner og konservatives ønske om en politisk retning for blå blok. Hun analyserede valgkampen, og påpegede hvor partiet havde fejlet.

I august sidste år stod partiet til en historisk opbakning på 16,7 procent, men på grund af en massiv negativ presseomtale af Søren Pape Poulsen, endte valgresultatet til folketingsvalget på kun 5,5 procent. Det svarer til 10 mandater. To mandater mindre end ved forrige folketingsvalg.

Mona Juul fortalte om arbejdet i Folketinget

Efter en gang smørrebrød gik den egentlige generalforsamling i gang. Formand Christian Krogh aflagde beretning, om året der gik. Herunder valg af folketingskandidater. I Randers opstillede partiet hhv. Klaus Nyengaard og Frederikke Noa Jung.

Christian Krogh kunne berette om stor opbakning bag de mange arrangementer, som er holdt i årets løb. Specielt initiativet om ”Åbent byrådsgruppemøde”, som afholdes umiddelbart inden byrådsmøderne, hvor alle medlemmer kan deltage.

Formanden kunne også oplyse, at aktiviteterne på Facebook og Instagram kører i et højt gear.

I sin formandsberetning sagde Christian Krogh bl.a.:

»Vi er ikke konservative, fordi vi synes, at en enkelt person er fantastisk. Vi er konservative fordi det er en livsindstilling og en måde, at få et bedre Danmark, og vi er konservative fordi vi ønsker et bedre samfund.«

»Det kan godt være, at vi havde et dårligt folketingsvalg, men netto har vi det samme medlemsantal i Randers som i starten af 2023, som vi havde i 2022. Vi har prøvet det før, men vi har noget at bygge på og vi kommer igen,« understregede Christian Krogh.

På generalforsamlingen blev der også lejlighed til at drøfte den lokalpolitiske situation i Randers. Byrådsmedlemmerne Daniel Madié og Bo Vestergaard kom med et oplæg, hvor de især udtrykte harme over, at Randers Handskefabriks gamle bygninger ikke kan bevares, da den er en stor del af Randers´ historie.

Tidligere formand Else Bjørn Christiansen blev udnævnt til æresmedlem og fik overbragt et flot diplom.

Herefter var der valg til bestyrelsen. Her blev Christian Krogh enstemmigt genvalgt. Det samme blev næstformand Christian Hartmann.

Hele bestyrelsen blev genvalgt og udover formand og næstformand konstituerede bestyrelsen sig således:

● Bia Ndamkunda, (medlemsansvarlig)
● Morten Munk (kampagneudvalg)
● Helle Weltz (sekretær)
● Morten Ballegaard (Erhvervspolitisk netværk)
● Michael Faust (Kommunikation og SoMe)
● Christian Boldsen
● Nicolaj Holst Jacobsen
● Frederikke Jung blev valgt til formand for Konservativ Ungdom.

Generalforsamlingen sluttede med, at storkredsformand Bo Zacher fortalte seneste nyt fra Østjyllands storkreds.

Relaterede artikler

Nyeste artikler