-1.4 C
Randers
torsdag, november 30, 2023

Det rammer unge hårdt, når de skal betale sagens omkostninger i en straffesag.

Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at politiet får mulighed for at undlade at opkræve sagsomkostninger fra unge dømte

Det bliver der ikke taget nok hensyn til i retsvæsnet, konkluderer Institut for Menneskerettigheder i en ny rapport.

I 2022 skyldte 680 børn og unge mellem 15 og 17 år staten omkring 16 millioner kroner for omkostninger fra en straffesag.

De færreste af dem vil kunne indfri deres gæld, skriver instituttet i en pressemeddelelse.

Når de unge fastholdes i gæld, risikerer man i værste fald, at de ikke kommer væk fra kriminalitet, lyder det videre fra Institut for Menneskerettigheder.

Ifølge Institut for Menneskerettigheder skal myndigheder tage hensyn til børn og unges alder. At det hensyn også skal gælde, når de bliver dømt for kriminalitet, bør stå tydeligere i den danske lovgivning, anbefaler instituttet.

Det anbefales også, at man ændrer loven, så politiet kan undlade at indkræve betaling for sagsomkostninger i sager, hvor børn eller unge bliver dømt.

Marya Akhtar, der er juridisk chef på Institut for Menneskerettigheder, peger på, at de ofte høje sagsomkostninger påvirker den unge, allerede inden dommen er faldet.

Frygten for en stor gæld kan nemlig få den unge på anklagebænken til at spare, hvor det er muligt – eksempelvis på aflønningen til en forsvarsadvokat.

»Børn og unge har ret til en retfærdig rettergang og adgang til et effektivt forsvar. Den menneskeret er uomtvistelig. Så hvis udsigten til sagsomkostninger får børn og unge til at begrænse kontakten med deres forsvarsadvokat, kan det være en hindring for et effektivt forsvar,« siger Marya Akhtar.

Hun uddyber, at selv om det er et generelt princip i retssystemet, at taberen betaler, men det er et princip, vi som samfund undtager fra i forskellige tilfælde. Blandt andet hvis man får en dom og er psykisk syg, nævner Akhtar som eksempel.

»Vi efterlyser, at man tager et konkret og individuelt hensyn til barnet.«

Den sidste af i alt tre anbefalinger fra Institut for Menneskerettigheder handler om mere tydeligt at oplyse den dømte om mulighederne for at klage.

»Politiet bør således vejlede børn og unge om, at de kan klage over, hvordan sagsomkostningerne er opgjort, og hvordan de opkræves,« slutter Marya Akhtar.

Relaterede artikler

Nyeste artikler