2 C
Randers
onsdag, februar 28, 2024

Dom på 16 års fængsel er stadfæstet i Landsretten

Der er i dag faldet endelig dom i sagen om drabsforsøg, dødsvold og tyveri af medicin sket på Plejecenter Tirsdalen i 2022. Landsretssagen er nu slut.

Siden sigtelsen i maj 2022 har plejecenteret og mange andre på omsorgsområdet i Randers Kommune været påvirket af sagen: Det har været chokerende

»Denne sag har været og er ulykkelig og chokerende. Vores tanker går igen i dag til de beboere, forbrydelserne ramte, til de efterladte pårørende og til vores medarbejdere. Vi ved, at det har berørt alle meget. Det har også været belastende for medarbejdere og leder på Tirsdalen at opleve deres arbejdsplads være scene for alvorlige forbrydelser. Derfor vil vi her gerne udtrykke vores fulde tillid til medarbejdere og ledelse på Tirsdalen, og i hele omsorgsområdet, som hver dag gør sig umage og drager en fin omsorg for vores ældre,« siger formanden for Omsorgsudvalget, Ellen Petersen.

Direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg i Randers Kommune, Thomas Krarup, fortæller, at kommunen har stillet sig til fuld rådighed for politiet undervejs i efterforskningen, medarbejdere og leder har vidnet i først byretten og nu også i landsretten. Samtidigt har der været et fokus på Tirsdalens beboere, pårørende og medarbejdere.

»Denne sag har berørt os dybt. Nu er der sat endeligt punktum i en sag med meget alvorlige forbrydelser, og vores tanker går til de pårørende og de beboere, der dengang blev udsat for forbrydelserne. Jeg ved, at det har været meget svært at være i for medarbejdere og ledere, og der har været et stort pres på alle. Vi går hver dag på arbejde med det formål at drage omsorg for vores beboere, og derfor berører det alle dybt, at beboere blev udsat for en forbrydelse,« siger Thomas Krarup.

Da efterforskningen kørte, stillede plejecenteret og kommunen al viden og dokumentation til rådighed, ligesom der blev stillet både psykologhjælp og støtte til rådighed i det omfang, det var ønsket. Det er blevet tilbudt igen i forbindelse med landsretssagen, ligesom personalet har haft adgang til psykolog og ledelsesmæssig støtte. I forbindelse med landsretssagen har flere medarbejdere og leder igen været indkaldt som vidner.

»Det har været chokerende, og det har også personligt berørt mig meget – fordi det handler om de mennesker, vi skal tage hånd om, om deres pårørende og om medarbejderne,« siger Thomas Krarup.

Han håber, plejecenteret nu kan få ro til at koncentrere sig om stedets beboere og det vigtige arbejde, der udføres hver dag.

Det har været væsentligt for forvaltningen, at Styrelsen for Patientsikkerhed i gennemgangen af plejecenteret både tidligere og i forbindelse med sagen har vurderet, at Tirsdalen generelt har en forsvarlig patientsikkerhedsmæssig praksis.

Fakta om medicinhåndtering

I løbet af retssagerne har der været mange spørgsmål også til Randers Kommune omkring medicinhåndtering, opbevaring og kontrol.

I forbindelse med sagens start, valgte Randers Kommune at gennemgå håndteringen af medicin.

»Det er rettidig omhu, at vi naturligvis i sådan en situation vælger at gennemgå håndteringen af medicin. Selvfølgelig stillede vi os selv spørgsmålet – gør vi det godt nok? Det samme gjorde Styrelsen for Patientsikkerhed,« fortæller Thomas Krarup.

I tilbagemeldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed var der ikke bemærkninger til medicinhåndteringen. På omsorgsområdet modtages og afleveres medicin til og fra apoteket altid i et rum eller skab med lås og log på. Randers Kommune har efter hændelsen tilføjet i sin instruks, at der skal være log på.

Opbevaring af borgeres medicin

Medicin til hver borger ankommer fra apoteket i hver sin pose og bliver placeret i et aflåst medicinskab eller medicin rum. Herfra skal borgernes medicin videre til borgerens egen bolig, hvor medicinen opbevares for den enkelte borger. Hvis medicinen ikke kan opbevares forsvarligt i borgerens eget hjem, bliver medicinen opbevaret i det fælles aflåste medicinskab/medicinrum. Den enkelte borgers medicin opbevares adskilt fra andre borgeres medicin, så der ikke kan ske sammenblanding.

Medicinskabet er placeret i et aflåst rum. Medicinskabet skal være forsynet med lås eller personlig kode, så det kan ses i logfilen, hvem der har haft adgang til medicinskabet.

Medicininstruksen siger, at det kun er læger, der kan ordinere medicin og dermed bestemme type medicin og hvor meget. En sygeplejerske eller sosu-assistent har ansvar for at dispensere/fordele tabletterne på dagen. Inden en medarbejder udleverer medicinen, er dosering og medicintype kontrolleret to gange, og ved udlevering tjekkes igen for om det er rette medicin i rette mængde.

Relaterede artikler

Nyeste artikler