11.8 C
Randers
lørdag, maj 25, 2024

Dronningborg projektet stopper og et nyt går i gang

Udbudsprojektet på et stort byggeri i Dronningborg, der både rummer daginstitution, idrætshal, plejecenter og et “fælles fjerde” til en samlet sum på godt 154 mio. kr. bliver annulleret. Det har Randers Byråd netop besluttet. Årsagen er, at ingen af de 4 tilbudsgivere, som havde fået retten til at byde på byggeriet, vurderes at kunne aflevere et tilbud inden for anlægssummen. Det skyldes stigende priser på byggemarkedet. Byrådet besluttede derfor at afbryde processen inden de endelige bud forelå.

»Det er en rigtig ærgerlig situation, som skyldes forholdene på byggemarkedet. Der har selvfølgelig været en forhandlingsrunde med de fire bydende, men det har desværre vist sig umuligt at gennemføre projektet med mindre, der blev gået så meget på kompromis med indholdet, at vi ikke kan genkende projektet. Tilbuddene lå markant over udbudssummen. Derfor vælger vi at annullere,« siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

I april 2021 blev fire totalentreprenører udvalgt til at give tilbud på det samlede projekt, som skulle stå færdigt i 2024. Et §17,4 udvalg har stået for at skabe udbudsmateriale med inddragelse af både fagfolk, beboere og frivillige i arbejdsgrupper og workshop.

Men da tilbuddene i slutningen af august lå på bordet, lå de markant over udbudssummen. For at bringe summen ned på den vedtagne anlægssum skulle der ske så markante forandringer eller tilpasninger, at det ikke længere ville svare til det, som Dronningborgprojektet er beskrevet som. For eksempel skulle der skæres markant i antallet af kvadratmeter og udearealer, idrætsdelen ville blive reduceret med en springhal, en gymnastiksal, en spejlsal og et mindre fitness og crossfit område, ligesom “det fælles fjerde” ville blive reduceret kraftigt.

»Både set fra vores rådgivers og fra forvaltningens side var der tale om så markante reduktioner, at §17,4 udvalget valgte at indstille til byrådet, at projektet skulle annulleres i sin nuværende form,« forklarer Torben Hansen.

Forarbejde og ideer lever videre
»Selvom det betyder, at hele projektet skal starte forfra, står vi ikke på bar bund. Tværtimod er der udført et stort arbejde både fra vores særlige §17,4 udvalg, og af de mange, der har deltaget i arbejdsgrupper og workshops.

Det er væsentlig viden og ideudvikling, som vil blive inddraget i et nyt projekt for Dronningborg. Forvaltningen har til sommer 2022 en køreplan klar for et nyt projekt, som hviler på det store arbejde, der allerede er gjort,« siger Torben Hansen, der også er formand for §17,4 udvalget. En sådan plan vil blive lagt frem til Randers Byråd.

I ventetiden
Konsekvenserne af annulleringen er, at Dronningborghallen stadig skal anvendes, selvom den er hårdt præget af tidens tand. Det er blevet vurderet, at allerede udførte reparationer kan forlænge levetiden på hallen. Det er dog usikkert hvor længe.

Når det gælder beboere fra Kristrupcentret og Dronningborg Plejecenter, som har fået tilbudt at flytte med på det ny plejecenter, er det det muligt at blive boende på de to eksisterende centre. På daginstitutionsområdet vil forvaltningen i forhold til en allerede planlagt kapacitetsanalyse i 2022 have særligt fokus på Dronningborgområdet.

»Hvis man nu er bekymret for, om man i Dronningborg fortsat kan få passet sine børn, så vil jeg minde om, at det nu aflyste byggeri først var planlagt til at stå færdigt i 2024, og at Børn og Skole arbejder konstant på at sikre, at vi kan overholde pasningsgarantien,« siger Torben Hansen.

Økonomisk betyder annulleringen af udbuddet, at hver tilbudsgiver får udbetalt 200.000 kroner for det meget store arbejde med at lave både kreative og engagerede tilbud. Alt i alt er der anvendt 4,5 mio. kr. på processen indtil nu.

»Det har på ingen måde været gratis for vores tilbudsgivere at lave tilbud. Og på baggrund af råd fra vores rådgivere, vælger vi at honorere tilbudsgiverne. Det er det ordentlige at gøre. Samtidig har vi et stort og gennemarbejdet materiale med ideer og planer, som vi tager med videre,« siger Torben Hansen.

Det forventes lige nu, at hvis Randers Byråd godkender et nyt projekt, så vil et fremtidigt nyt Dronningborgprojekt ende med at blive forsinket omtrent halvandet år i forhold til det oprindelige projekt, der var planlagt til at stå færdigt i 2024.

Relaterede artikler

Nyeste artikler