15.2 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

Et bredt budgetforlig er sundt for vores lokaldemokrati

af Louise Høeg (V), Skovsyrevej 11, Randers
Formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget

Det er sundt for vores lokaldemokrati, og godt for hele kommunen, at vi i Randers i år gik sammen i et bredt budgetforlig. Efter at have kæmpet med og mod argumenter, filet på idealerne og regnet frem og tilbage, gik vi 28 ud af 31 først på natten sammen i et forlig, hvor vi er enige om fordelingen af pengene. Og samtidig enige om en bred mængde af fokusområder og hensigter for de kommende år.

På sundhedsområdet er der blandt andet afsat flere midler til at mindske ventetiden på psykologhjælp til unge, samt til afvikling af ventelisten til indsatsen for overvægtige børn. Efter corona har de unge det ekstra svært, og vi kan ikke være bekendt at have mellem 8 og 12 ugers ventetid til et tilbud, der forhåbentlig kan hindre, at den unge helt mister fodfæstet, – og hvor den unge guides videre til andre tilbud, hvis samtalerne ikke rækker. Ligeledes har vi tidligere haft mange måneders ventetid til tilbuddet for overvægtige børn, og det er uanstændigt, når man tænker på de mange, også livsvarende, psykiske og fysiske udfordringer børnene kan blive ramt af.

Et tredje vigtigt indsatsområde ang. børn og unge i svære livssituationer er børn ramt af sorg, og her er der heldigvis afsat midler til at supplere og dermed styrke den eksisterende indsats.

Der eksisterer i år og i 2022 en pulje for Sundhedsfremme og forebyggelse, som vi nu viderefører i 2023. I Randers Kommune har vi forholdsvis store sundhedsudfordringer, og det er især på områder som rygning, kost, overvægt og mental sundhed, og så har vi et stort antal borgere, der har kroniske lidelser. Derfor er vi naturligvis nødt til at afsætte midler til at ændre tendensen, – men det er svært at ændre vores vaner, og få os til at gøre det, der er sundhedsmæssigt bedst for os selv. Derfor er vi nødt til at prøve os frem, og her er en pulje, som udvalget kan disponere over, vigtig. Den aktuelle pulje for 2021 er blandt andet blevet disponeret til et projekt, der skal få unge til at gå til tandlæge, samt til et forløb til at hjælpe de borgere, der har svært ved at læse, forstå, og anvende viden om sundhed til deres eget bedste. Hele 25 % af borgere med kroniske sygdomme i Randers Kommune har denne udfordring.

Det er et spændende projekt, der forhåbentligt kan rykke noget ved uligheden i sundhed. Men det er vigtigt, at vi lærer af hvert eneste projekt, og søger at finde de modeller for forebyggelse, der kan skabe vedvarende forbedringer af forskellige gruppers sundhed. Vi er nødt til at gøre noget markant for at ændre vores sundhedsprofil i en noget mere positiv retning, – og her er blandt andet den tidlige indsats, og heriblandt de minimumsnormeringer vi netop har vedtaget på daginstitutionsområdet, essentielt.

Jeg glæder mig til at udmønte budgetforligets tiltag på sundhedsområdet de kommende år.

Relaterede artikler

Nyeste artikler