-1.4 C
Randers
torsdag, november 30, 2023

Forældre får mulighed for ny beregning af pensionsbidrag ved tabt arbejdsfortjeneste

Forældre, som har fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste i perioden fra 31. marts 2010 og frem til og med februar 2018, får nu mulighed for få genoptaget deres sag med hensyn til beregning af deres pensionsbidrag.

Ankestyrelsen har ændret praksis for beregning af pensionsbidrag i forbindelse med forældres tabte arbejdsfortjeneste efter Lov om social service §42.

Ankestyrelsen har derfor meddelt, at de genoptager sager om regulering af sager, der er afgjort efter gammel praksis. Ankestyrelsens afgørelse får også betydning for borgere i Randers Kommune:

»Vi går nu i gang med at genoptage sager, hvor der er foretaget en beregning af pensionssats i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste efter den hidtidige praksis,« fortæller Gitte Glargaard, afdelingsleder i Myndighed Børnehandicap i Randers Kommune.

Betingelser for optagelse af sag

En genoptagelse af sagen kan føre til, at borgerne har ret til yderligere pensionsbidrag i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste.

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at Randers Kommune kan genoptage en sag:

● Borgeren skal have modtaget en afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste fra Randers Kommune efter den 31. marts 2010.

● Afgørelsen må ikke være påklaget til Det sociale nævn eller Ankestyrelsen

● Borgeren skal have været berettiget til indbetaling af arbejdsgiverbidrag til pensionsordning. Det vil sige, at borgeren umiddelbart inden overgangen til tabt arbejdsfortjeneste havde en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning

Randers Kommune genoptager automatisk sager, der ikke har været aktive i perioden fra 1. februar 2018 og frem. Genoptagelse og efterregulering med tilbagevirkende kraft vil for disse sager ske løbende og senest ved udgangen af 2022.

Borgere vil blive kontaktet af en medarbejder fra Myndighed Børnehandicap, hvis sagen bliver genoptaget.

Det vil være forbundet med betydeligt administrativt arbejde at finde øvrige relevante sager, som var aktive før 1. februar 2018, da det vil kræve manuel gennemgang af en stor mængde sager.

Derfor er borgere velkomne til at kontakte Myndighed Børnehandicap, hvis de har modtaget tabt arbejdsfortjeneste før 1. februar 2018, og de mener, at sagen skal genoptages. Borgere kan kontakte afdelingen på telefonnummer 89151515 med viderestilling til Myndighed Børnehandicap.

Forældelse

Der vil være nogle sager, hvor kravet på at få efterbetalt pensionsbidrag er forældet. Det er fordi tidspunktet for udbetaling af den tabte arbejdsfortjeneste ligger mere end 3 år tilbage i forhold til offentliggørelsen af principafgørelse 4-18 den 1. februar 2018.

Dette gælder i henhold til de almindelige forældelsesfrister, der fremgår af forældelseslovens §3.

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Derfor skal Randers Kommune i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordningen er forældet.

Beregning af pensionsbidrag

Før februar 2018 var praksis sådan, at pensionsbidraget ikke skulle beregnes på baggrund af den satsregulerede bruttoydelse. Det skulle derimod beregnes på baggrund af den bruttoydelse, der blev beregnet ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste og ikke løbende reguleres.

Med principafgørelse 4-18 er beregningsmetoden ændret. Det betyder, at pensionsbidraget skal beregnes af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er højere end det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører.

Relaterede artikler

Nyeste artikler