11.8 C
Randers
lørdag, maj 25, 2024

Forvandlingen af Justesens Plæne begynder til sommer

På mødet den 27. marts 2023 har Randers Byråd godkendt anlægsprojektet for Justesens Plæne, der fremover både skal beskytte byen mod stormflod og være et attraktivt bynært naturområde. Arbejdet ventes at gå i gang efter sommerferien og det nye Justesens Plæne er efter planen klar i sommeren 2024.

Selve anlægsprojektet blev enstemmigt vedtaget, mens anlægsbevilling og afsætning af midler til driftsudgifter blev godkendt med 28 stemmer for og 3 imod. Imod stemte Østbroen

»Justesens Plæne er en af byens mest centrale pladser, som bliver brugt af rigtig mange mennesker. Med projektet her bliver området langt mere interessant og et oplagt udflugtsmål til en hyggelig eftermiddag med madkurven. Der bliver flere muligheder for aktiviteter og mere natur. Samtidig får området i fremtiden en vigtig rolle i forhold til at beskytte Randers by mod oversvømmelser,« siger borgmester Torben Hansen.

Randers Byråd har på mødet den 27. marts 2023 godkendt anlægsprojektet til en samlet pris på 15 millioner kroner. Projektet er en del af Udviklingsplanen for Flodbyen Randers og finansieres af afsatte midler herfra.

Randers Byråd har på mødet den 27. marts 2023 godkendt anlægsprojektet til en samlet pris på 15 millioner kroner. Projektet er en del af Udviklingsplanen for Flodbyen Randers og finansieres af afsatte midler herfra.

Område med bred appel

På det nye Justesens Plæne skal der etableres et grønt dige, der på sigt bindes sammen med resten af Klimabåndet til en sammenhængende højvandsbeskyttelse gennem Randers Midtby. Samtidig kommer et åbent madpakkehus, et aktivitetsområde i naturmaterialer, beplantning med høj biodiversitet og rekreativ værdi, stensætning i åbrinken, så tidevandet kan opleves og en buet træbro med mulighed for ophold ved vandet. Endelig bliver der etableret et ankomstområde med toiletbygning og cykelparkering.

»Omdannelsen af Justesens Plæne vil skabe et område, der appellerer til en bred målgruppe og fortsat har plads til events i et vist omfang. Vi etablerer også den første del af Klimabåndet. Og det er en væsentlig forudsætning for den videre udvikling af Flodbyen Randers, der jo er godt i gang med store anlægsprojekter undervejs på både Brotoften og Bolværksgrunden,« siger Claus Berggren.

Sideløbende med det kommunale projekt etablerer Vandmiljø Randers en pumpestation på stedet. Den skal sikre, at vand fra oplandet fortsat kan ledes ud i Gudenåen, hvis vandstanden er høj. Pumpestationen bliver etableret, så den arkitektonisk indgår som en helhed sammen med diget.

Klar til sommeren 2024

Randers Kommune forventer at få de allersidste tilladelser på plads i løbet af 1. halvår af 2023. Her vil opgaven også komme i udbud, og den valgte entreprenør kan efter planen gå i gang efter sommerferien. Herefter ventes anlægsarbejdet at vare knap et år, og området forventes at stå færdigt inden sommerferien i 2024.

Det vil fortsat være Randers Kommune, der kommer til at stå for drift- og vedligeholdelse af det nye Justesens Plæne, hvor selve plænen vil få et mere vildt udtryk end i dag. Meget af det eksisterende klippede græs bliver nemlig erstattet af en vild overdrevsnatur med flere arter, som naturligt hører hjemme ved Gudenåen. Det lange græs skal fremover kun slås en gang om året, og forventningen er, at udtrykket vil ændre sig over årene alt efter, hvilke arter der trives bedst i området.

Relaterede artikler

Nyeste artikler