2.9 C
Randers
søndag, februar 5, 2023

Fra i dag bliver det dyrere at køre med offentlig trafik

Midttrafiks bestyrelse har besluttet at udnytte loftet for takststigninger fuldt ud på grund af stigende udgifter til brændstof.

Billetpriserne stiger derfor i alt 4,9 % fordelt på billettyperne rejsekort, klippekort, pendlerkort og pensionistkort.

Borgerne oplever nu inflation og stigende energipriser, og derfor stiger prisen fra i dag. Det gælder også på rejser med bus, tog og letbane i Midttrafiks område.

Kunder, der rejser med rejsekort, klippekort i Midttrafik app, pendlerkort eller pensionistkort vil opleve, at deres rejse er blevet mellem 1,00 til 2,50 kr. dyrere. Mens de kunder, der køber enkeltbilletter, dagsbilletter eller øvrige billetter kan rejse til samme pris som i dag.

Pendlerkort er et fælles produkt med Arriva og DSB i Midttrafiks område. Her stiger priserne med 3,4 % Stigningerne er afstemt med togoperatørerne og de øvrige vestdanske trafikselskaber. Priserne på pendlerkort er nu ensrettede i hele Vestdanmark. Tidligere har pendlerkortet været billigere i Midttrafik.

Rejsekort- og klippekortkunder vil opleve den største procentvise stigning på 7,6 % Her har Midttrafik valgt at følge de øvrige trafikselskabers strategi med at lade rejsekortet stige til et niveau, der nærmer sig enkeltbilletten. Rejsekortet vil i fremtiden blive tilbudt på app. Midttrafik antager derfor, at mange enkeltbillets-kunder vil skifte til denne løsning. Med højere rejsekortpriser kan Midttrafik fremadrettet afbøde nedgang i indtægter, når færre vil købe Midttrafiks dyreste produkt enkeltbilletten.

Pensionistkort på pap stiger mellem 15 og 30 kr. afhængig af type.

Trafikstyrelsen udmelder hvert år et loft for, hvor meget billetpriserne må stige hos trafikselskaberne i Danmark. I 2023 ligger loftet på 4,9 %.

Nye priser fra 15. januar 2023

Relaterede artikler

Nyeste artikler