15.3 C
Randers
lørdag, juli 13, 2024

Henrettelsen af 8 mænd fra Hvidstengruppen blev markeret

Det blev en rørende hyldest til Hvidstengruppen, og andre modstandsgrupper, da der den 29. juni blev afholdt ceremonier i mindelunden i Hvidsten, og i Gassum Kirke for at markere 80-året for henrettelsen

Der var besøg af vicestats- og forsvarsminister Troels Lund Poulsen og chefen for Hjemmeværnets landsregion Vest, oberst Peter Fausing, som begge nedlagde kranse sammen med Gitte Fruerlund Jensen fra menighedsrådet i Gassum Sogn.

Klokken 13:00 præcist trådte en fanekommando fra hjemmeværnskompagni Hvidsten under ledelse af kaptajn Finn Bødtker ind i mindelunden.

Sognepræst Peter Ulvsgaard indledte med en tale, hvor fortalte, at både de henrettede og de andre i Hvidstengruppen gjorde en kæmpe forskel.

»Der lægges kranse om lidt for at takke og mindes og lade deres efterkommere vide, at nok døde de for fædrelandet, men glemt, det bliver de aldrig,« betonede Peter Ulvsgaard.

» Det var hverdagens mænd og kvinder der rejste sig, og sagde fra. De trodsede enhver påstand om, at de gjorde landsskadelig virksomhed. Tværtimod.«

» Hvidstengruppen og de andre modstandsgrupper rundt om i landet var en af grundene til, at Danmark efter befrielsen blev betragtet som allieret og en del af krigen mod tyskerne,« sluttede Peter Ulvsgaard.

Herefter blev kransene båret frem, og lagt af forsvarsministeren, oberst Peter Fausing og sidst af Gitte Fruerlund Jensen.

Vi skylder dig en enorm stor tak for, at du var med til at stå op imod tyskerne. Selvom du er tæt på 100 år, er du et levende eksempel på, at historien bringes videre. Det vil jeg gerne sige dig en stor tak for på vegne af det danske samfund.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen

I sin tale, sagde Troels Lund Poulsen, at Hvidstengruppen i dag står som et ikon for den danske modstandskamp under besættelsen. »Danske kvinder og mænd som følte, at de var nødt til at gøre noget. Ikke bare for deres egen skyld, men for det fælles bedste, selvom nogen af dem måtte betale den højeste pris,« sagde han.

Minister takkede modstandsmand

Med i mindelunden var den 98-årige modstandsmand Børge Simonsen fra Randers. Han var aktiv i modstandskampen i Randers, og var flere gange i fare for at blive arresteret af tyskerne.

Forsvarsministeren talte direkte til Børge Simonsen, og sagde:

»Vi skylder dig en enorm stor tak for, at du var med til at stå op imod tyskerne. Selvom du er tæt på 100 år, er du et levende eksempel på, at historien bringes videre. Det vil jeg gerne sige dig en stor tak for på vegne af det danske samfund.«

Efter Troels Lund Poulsens tale spillede en trompetist fra Prinsens Musikkorps »Danmarks sidste honnør,« og ceremonien afsluttedes med, at sanger Mia Skøtt Møbjerg sang »Altid frejdig når du går.«

Forsvarsministeren rettede en tak til modstandsmanden Børge Simonsen (foto: Ina Malchow Kihl-Plambek)

Mindegudstjeneste i Gassum Kirke

Hvidsten er i Gassum Sogn, og her blev der efterfølgende afholdt en mindegudstjeneste for de 8 henrettede.

Her blev salmerne akkompagneret af hhv. organist Mogens Kjærgreen og medlemmer af Prinsens Musikkorps.

Gæsteprædikant var oberst Peter Fausing.

»Hvidstengruppen valgte at stille op, at handle og føre opgaverne ud i livet. Det gjorde de trods for den risiko, som de med tiden blev mere og mere bevidste om.

Ved at sige ja til at modtage noget fra luften, valgte de stille op for noget, som var større end dem selv – nemlig kampen for retten til at leve i en selvvalgt fred og frihed,« sagde

Peter Fausing, og fortsatte:

»Så når vi i dag mindes og ærer Hvidstengruppen og dens medlemmer, så lad os også mindes familier og pårørende til Hvidstengruppens medlemmer. De pårørendes evne til at finde styrke og mod til at bakke op om deres kæres kamp for fred i frihed, vel vidende at det kunne få store konsekvenser, fortjener den største respekt og anerkendelse,« fastslog han.

Det var bl.a. menighedsrådet i Gassum Sogn, som var arrangør.

Oberst Peter Fausing var gæsteprædikant i Gassum Kirke
Oberst Peter Fausing gør honnør for de henrettede fra Hvidstengruppen (foto: Ina Malchow Kihl-Plambek)
Gitte Fruerlund Jensen lægger en krans på vegne af menighedsrådet i Gassum Sogn (foto: Ina Malchow Kihl-Plambek)
Sognepræst Peter Ulvsgaard indledte i mindelunden (foto: Ina Malchow Kihl-Plambek)
Sanger Mia Skøtt Møbjerg sang »Altid frejdig når du går« (foto: Ina Malchow Kihl-Plambek)

Relaterede artikler

Nyeste artikler