23.6 C
Randers
søndag, juli 21, 2024

Høring og borgermøder om CO2-lagring

Energistyrelsen inviterer til en række borgermøder om lagring af CO2 i undergrunden. Baggrunden er, at der lige nu er høring om den overordnede vurdering af konsekvenserne for miljøet på de steder, der kan være egnet til lagring – blandt andet et stort område i den nordlige del af Randers Kommune.

Energistyrelsen har undersøgt og og lavet en såkaldt strategisk miljøvurdering (SMV) af otte områder på land og kystnært, hvor der er de rette vilkår for at kunne lagre CO2 i undergrunden. Det drejer sig blandt andet om Gassum-strukturen i den nordlige del af Randers Kommune.

Den strategiske miljøvurdering ser overordnet på den samlede miljømæssige påvirkning af CO2-lagringen i de otte områder, blandt andet ved at undersøge, hvordan naturen, vandmiljøet og menneskers sundhed bliver påvirket.

Energistyrelsens undersøgelser har resulteret i en miljørapport, som er i offentlig høring fra 31. maj 2023 – 9. august 2023. Og det er på den baggrund, at styrelsen nu inviterer til en række borgermøder.

Borgermøde i Hobro og online

Energistyrelsen inviterer til borgermøde på Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro fra kl. 19-21.00 med særlig fokus på Gassum strukturen.  På mødet er det muligt at blive klogere på vurderingerne, stille spørgsmål og kommentere.

Er du forhindret, er det også muligt at deltage på et online borgermøde den 19. juni 2023 – eller på et af de andre møder rundt omkring i landet.

Læs mere om CO2-lagring, høringen og tilmeld dig til borgermøderne på Energistyrelsens hjemmeside

Køreplan for lagring af CO2

Fangst og lagring af CO2 i undergrunden anbefales af FN’s klimapanel og Klimarådet som et væsentligt bidrag til at opnå de CO2-reduktioner, der er nødvendige for at bremse klimaforandringerne.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2021 en køreplan for lagring af CO2, der inkluderer undersøgelser af potentielle lagringslokaliteter i den danske undergrund. Det er disse undersøgelser, Energistyrelsen er i gang med og i den forbindelse, at miljørapporterne er i høring.

Når høringen er afsluttet, vil Energistyrelsen samle de indgåede høringssvar og vurdere, hvorvidt disse giver anledning til at foretage justeringer eller ændringer i de foreslåede miljørapporter.

Herefter vil Energistyrelsen til Klima-, Forsynings og Energiministeren, om et eller flere af de undersøgte områder kan sendes i udbud med henblik på først efterforskning og senere lagring. Det er ministeren, der træffer endelig afgørelse om, hvilke af områderne, der sendes videre i udbud.

Relaterede artikler

Nyeste artikler