2 C
Randers
onsdag, februar 28, 2024

Hvor er vi på vej hen?

Læserbrev af Lise-Lotte Leervad Larsen, Vester Boulevard 29, Randers NV, Byrådsmedlem S, Formand for skole og uddannelsesudvalget.

Trivsel, fællesskaber, præstationsfri rum og børneparate skoler er pejlemærker i netop vedtaget uddannelsespolitik.

Et nyt skoleår er begyndt. I klasseværelserne er der en blanding af et glædeligt gensyn med kammerater og begyndelsen på nye venskaber for de mange som har første skoledag.

Før sommerferien vedtog Randers Byråd uddannelsespolitikken for 2023-2026. Sammen med børn og unge politikken sætter den rammen og retningen for, hvor vi ønsker at skolen skal bevæge sig hen.

Politikken står på byrådets vision om, at alle skal have den bedste mulige uddannelse og flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vi befinder os i en tid, hvor børn og unges trivsel står på tæer og hvor det desværre ikke er alle børn, som har et skoleliv fyldt med gode fællesskaber, trivsel og faglig udvikling.

For mens nogle børn drøner derudaf i både dansk og matematik, er der andre, der falder fra: Dem, som ikke altid kan sidde stille og som har problemer med at koncentrere sig. Dem, som oplever nederlag efter nederlag og sjældent får lov at mærke glæden ved at få ros for sit arbejde. De passer bare ikke rigtig ind i skolens rammer.

Folkeskolen er et billede af samfundet.

Jo flere børn der ikke passer ind i folkeskolens almindelige rammer, jo flere mennesker mener vi heller ikke passer ind i samfundet.

I mange år har vi haft fokus på krav og præstationer i skolen.

Vores børn og unge er blevet målt og vejet.

Vi har haft en forventning om at børnene skulle være skoleparate og være parate til at passe ind i skolens rammer.

I dag er det cirka hvert 10. barn som ikke fungerer i skolens fællesskab!

Folkeskolens vigtigste opgave er at få alle med. Vi skal tage hånd om de børn, der mistrives, og står udenfor fællesskabet, og vi skal udfordre de fagligt dygtige børn. Opgaven spænder bredt, og det er det, der gør folkeskolen helt unik – vi giver plads til alle.

Men lige nu er der ikke plads til alle.

Vi skal gentænke skolen som et fællesskab, der kan løfte børn og unge, så de ikke udskilles. En skole med fleksible rammer, hvor alle børns potentialer kan vokse og blomstre. En skole som er børneparat.

Med uddannelsespolitikken giver vi løfter til ALLE børn. Vi sætter retning hen imod en skole, hvor vi vil have fokus på, hvor:

  • vi er ens i stedet for, hvor vi er forskellige
  • vi lytter til børn og unges perspektiv
  • vi giver dem indflydelse på deres egen hverdag
  • de gennem præstationsfrie rum kan få lov at sænke skulderne, glemme sig selv i undervisningen og være i læring uden at blive vurderet
  • virkeligheden og omverden er helt tæt på
  • de møder et varieret læringsmiljø og oplever undervisningen som meningsfyldt.

Jeg ser frem til et spændende skoleår, hvor vi sammen, skal arbejde med at få intentionerne i uddannelsespolitikken realiseret.

Velkommen i skole til børn, forældre og personale.

Relaterede artikler

Nyeste artikler