-1.4 C
Randers
torsdag, november 30, 2023

Ingen folkeafstemning om broerne

For kort tid siden foreslog Bjarne Overmark fra Beboerlisten, at der skal afholdes en lokal folkeafstemning om hvorvidt der skal etableres en Klimabro, Østbro eller slet ingen bro, men en sluse ved Udbyhøjvej.

På byrådsmødet den 31. januar vil Bjarne Overmark foreslå, at byrådet skal anmode forvaltningen om at udarbejde et forslag til vejledende folkeafstemning for alle stemmeberettigede i Randers Kommune.

Afstemningsmulighederne skal i givet fald være:

● En bro tværs over Randers Havn, den såkaldte klimabro inklusive såkaldt klimasikring ved det nordlige havnebassin.

● En bro ca 1,5-2 km øst for Randers Havn inklusive en sluse ved Udbyhøj

● Ingen bro, men med en sluse ved Udbyhøj

Allerede nu ligger det fast, at der er et overbevisende flertal i byrådet, som afviser en folkeafstemning.

»Ud over at stemme nej i byrådssalen sammen med øvrige medlemmer af Venstre, vil jeg ikke bruge tid på Beboerlisten forslag om en vejledende folkeafstemning,« siger Jens Peter Hansen (V).

Radikale Venstre støtter heller ikke en folkeafstemning, oplyser Mogens Nyholm:

»Radikale støtter Klimabroen. Det blev jo afgjort i sidste valgperiode, ligesom budgetpartierne bag dette års budget indskrev det i budgettet. I øvrigt er forslaget jo slet ikke underbygget. Det er en håbløs fremlæggelse,« mener det radikale byrådsmedlem.

Steen Bundgaard fra Socialdemokratiet oplyser, at partiet heller ikke ønsker en folkeafstemning om emnet.

»Klimabroen er blevet besluttet, og det står ved magt. Ingen tvivl om det. Så vi går ikke ind for en folkeafstemning,« siger Steen Bundgaard.

Derimod er der opbakning fra Enhedslisten:

»Enhedslisten har været for en folkeafstemning siden idéen blev fremlagt. Vi mener, at et så stort og klimabelastende anlægsprojekt kræver borgernes indflydelse. Jeg er yderst tilfreds med, at Beboerlistens forslag lader borgerene vælge en bro til og fra, og derudover lader borgerne tage stilling til, hvilken bro man ønsker,« påpeger Enhedslistens medlem af byrådet, Frida Valbjørn Christensen.

Erik Bo Andersen fra Liste Østbroen fremhæver, at de hele tiden har ment, at en folkeafstemning om et så stort og centralt emne som en placering af en bro er oplagt til en folkeafstemning.

»Men stemmemulighederne skal laves om, så det står helt rent i spørgsmålet om enten en østbro eller Klimabro. Et sluseanlæg ved Udbyhøjvej sikre jo også Flodbyen Randers og udhuler formålet med Klimabroen,« pointerer Erik Bo Andersen, og fortsætter:

»Vi mener klart, at borgerne skal høres. Det er jo præcis i tråd med loven om at afholde en lokal folkeafstemning. Derfor vil det være uforstående hvis politikere ikke ønsker at lytte til hvad borgerne ønsker. Hvis ikke et så stort og gennemgribende projekt og beslutning ikke egner sig til en folkeafstemning, så er der intet der gør. Vi støtter derfor en folkeafstemning,« understreger Erik Bo Andersen.

Nye Borgerliges byrådsmedlem Lars Axel Nielsen vil også gerne have en folkeafstemning.

»Da det er helt i overenstemmelse med Nye Borgerliges politik, at der ved store anlægsprojekter skal holdes borgernære folkeafstemninger, er jeg selvfølgelig tilhænger af Beboerlistens forslag. Allerede i valgkampen var Nye Borgerlige med i en fælles pressemeddelelse om netop dette spørgsmål,« understreger Lars Axel Nielsen.

Rosa Lykke Yde fra SF har i øjeblikket ingen kommentar, fordi hun endnu ikke har haft mulighed for at drøfte emnet med sin baggrundsgruppe.

Konservative Folkeparti har møde i løbet af torsdag. Her vil de formulere deres input til en folkeafstemning.

»Det vil formentlig blive sådan, at vi stiller os frit i gruppen,« påpeger Daniel Madié.

På trods af flere henvendelser til Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen, er han ikke vendt tilbage.

Efter flere henvendelser til Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti, ville han i mandags give et endeligt svar på, om han støtter en folkeafstemning. Alligevel er han ikke vendt tilbage.

De partier som er imod en folkeafstemning har tilsammen 19 mandater, og derfor er der på forhånd et massivt flertal imod.

Forslaget vil sandsynligvis blive behandlet på det kommende byrådsmøde den 31. januar.

Læs også
Beboerlisten ønsker folkeafstemning om forskellige broforslag

Relaterede artikler

Nyeste artikler