-1.4 C
Randers
torsdag, november 30, 2023

Jeg føler mig pisset på

Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten lagde ikke fingrene imellem, da hun kritiserede Nick Zimmermann (DF) for at vildlede medlemmerne i miljø- og teknikudvalget.

[Opdateret med en kommentar fra Nick Zimmermann. Se nederst]

Forud for miljø- og teknikudvalgsmødet den 6. juni 2023 bliver flere udvalgsmedlemmer ringet op af Nick Zimmermann, der oplyser om, at der er fire udvalgsmedlemmer, der har meldt afbud til udvalgsmødet, og derpå afsøger, hvorvidt der kan blive enighed om, at udvalgsmødet aflyses.

Dette sker uden, at Nick Zimmermann selv oplyser om, at han ikke påtænker at deltage i udvalgsmødet, som han senere ikke møder op til, og på trods af, at det senere viser sig, at forvaltningen udelukkende har fået afbud fra ét enkelt udvalgsmedlem forud for udvalgsmødet. Dette fremgår af et svar fra forvaltningen af den 8. juni 2023.

»Det er udemokratisk, når en udvalgsformand ringer rundt med det formål at få aflyst et udvalgsmøde. Jeg føler mig pisset på, og det gør jeg fordi jeg forud for dette udvalgsmøde bl.a. havde brugt meget tid til at forberede mig,« fremhævede hun.

Senere afslører JP Randers, at Nick Zimmermann forud have sagt, at Bo Vestergaard (K) på grund af sin vægt ikke kunne deltage, da der skulle være fysisk udfoldelse.

Reelt kun to afbud
Mødet blev i første omgang aflyst, da Nick Zimmermann meddelte de syv medlemmer af udvalget, at der var kommet fire afbud. Det viste sig senere, at der faktisk kun var afbud fra formanden selv og fra Venstres Jens Peter Hansen.

Bo Vestergaard (K) mente, at det er en bizar sag fordei Nick Zimmermann rent faktisk var den eneste, som havde meldt afbud, bortset fra Jens Peter Hansen (V) som i god tid havde oplyst, at ikke kunne deltage.

»Udvalgsformanden (Nick Zimmermann, red.) har i hvert fald vildledt mig, og det er ikke i orden. Sagen har trukket negativ opmærksomhed på Randers Kommune gennem meget medieomtale,« sagde Bo Vestergaard, og opfordrede Nick Zimmermann til selv at tage initiativ til at forklare byrådet, udvalget og omverdenen om baggrunden for det tumultariske forløb.

»Vi skal omtale hinanden med respekt og værdighed,« fastslog han.

Det er udemokratisk, når en udvalgsformand ringer rundt med det formål at få aflyst et udvalgsmøde. Jeg føler mig pisset på, og det gør jeg bl.a. fordi jeg forud for dette udvalgsmøde havde brugt meget tid til at forberede mig

Frida Valbjørn Christensen (Enhedslisten)

Anker Boje (S) udtrykte også hård kritik, og sagde:

»Jeg har aldrig, aldrig, aldrig oplevet noget lignende. At en politiker, som både sidder i Folketinget og i byrådet går og lyver overfor et udvalg. Hvad fanden er det for noget?«

Han oplyste, at alle udvalgsmedlemmer altid var parat til at flytte møder og rette ind for at hjælpe Nick Zimmermann for at få det hele til at gå op.

»Og så fordi vi kører lidt på, at han er mødt op i halvdelen af udvalgsmøderne, så er det ikke i orden, at han fylder en løgn af til os andre. Det synes jeg, er utilgiveligt,« konstaterede Anker Boje.

Christian Engelbrecht Pedersen (S) fremhævede, at Nick Zimmermanns adfærd i de to tilfælde er meget kritisable.

»Jeg ved ikke hvad der er værst, om det er at han har løjet overfor udvalget; løjet overfor forvaltningen eller at han har omtalt en kollega på en lidet flaterende måde,« sagde han, og efterlyste en undskyldning fra Nick Zimmermann til udvalgets medlemmer.

En af Nick Zimmermanns største kritikere er den radikale Mogens Nyholm. Han var glad for, at der nu var kommet en ny udvalgsformand, som er villig til at bruge den tid, der skal bruges, for at leve op til det vigtige erhverv.

Meget overraskende ville han stemme nej til at give Nick Zimmermann en næse.

»Hvad skal det nytte? Vi har flere kendte politikere på landsplan, som har fået næser, men det har ikke flyttet noget, udover at pressen har fået noget at skrive om,« påpegede han, og pointerede, at næser er spild af tid.

På baggrund af de to sager var der stillet to forslag. Det første handlede om at udtale kritik af Nick Zimmermann, for hans ageren i sagen om aflysning af møde, og det andet for sine udtalelser til JP Randers om, at et navngiven udvalgsmedlem ville melde afbud til mødet på grund af dennes vægt.

Forslagene var fremsat af Anker Boje, Karen Lagoni Christian Engelbrecht Pedersen og Frida Valbjørn Christensen, som alle er medlemmer af miljø- og teknikudvalget.

1: at byrådet udtrykker kritik af Nick Zimmermanns ageren, da han forud for et udvalgsmøde i miljø- og teknikudvalget d. 6 juni 2023 oplyste flere udvalgsmedlemmer om, at udvalget ikke ville blive beslutningsdygtigt med henblik på, at der skulle blive enighed om, at aflyse mødet, selvom forvaltningen har oplyst om, at der kun var et enkelt afbud til udvalgsmødet.

2: at byrådet udtrykker kritik og tager afstand fra Nick Zimmermanns udtalelser til JP Randers, hvor han citeres for at have sagt, at han antog, at et navngiven udvalgsmedlem ville melde afbud til udvalgsmødet pga. denne persons vægt.

Forslag nummer 1 blev vedtaget med 27 stemmer for. Bo Ratz (NB) stemte imod, mens Dansk Folkeparti, Lars Axsel Niels (NB) og Radikale Venstre undlod at stemme.

Forslag nummer 2 blev vedtaget med 21 stemmer for. Dansk Folkeparti, Venstre, Nye Borgerlige og Radikale Venstre undlod at stemme.

OPDATERING: Vi har bedt Nick Zimmermann om en kommentar til den kritik, som blev rettet mod ham, på aftenens byrådsmøde.

Vi modtog en mail fra ham med følgende ordlyd: »Nej ellers tak.« 

Relaterede artikler

Nyeste artikler