15.2 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

Kan godt forstå Borgmesteren er bedrøvelig

Læserbrev af Erik Bo Andersen, byrådsmedlem for Østbroen

Det er da også utrolig træls og irriterende, at skulle forholde sig til kritik baseret på fakta! Undskyld…. Men efterlyste Borgmesteren ikke fakta?

Jeg har det fint med at Borgmesteren endelig tager til genmæle, men er det så med borgmesterens angreb på undertegnede, med den retorik som bruges, så ikke bedrøveligt længere? og er det så heller ikke dårligt for den demokratiske debat som Borgmesteren ellers efterlyser.

Den Demokratiske debat:

Hvem var det der lukkede en konstrueringsaftale på valgnatten før den sidste 1/3 del af stemmerne var optalte, uden at have ført en eneste samtale med Østbroen? Hvem var det der måtte påmindes om en samtale med de nyvalgte? Hvem var det der ikke fik en førsamtale om budget 2023-2026? Eller hvem var det der aldrig blev inviteret til budgetdrøftelser? Hvem fik tildelt det mindste grupperum i et afsides aflåst afsnit på Laksetorvet til budgetdrøftelser til trods for at vi er Byrådets 3 største mandat? Og hvem er det der har nedstemt samtlige forslag stillet af Østbroen? Hvem er det der gang på gang har afvist, at Østbroen skulle have svar på sine spørgsmål? Hvem var det der har taget ordet i Byrådssalen og nedgjort undertegnede, uden mulighed for at tage ordet? Er det denne måde Borgmesteren mener vi har en demokratisk debat?

Så kære Borgmester det er virkelig bedrøvende for den politiske samtale at udelukke en liste, bare fordi vi på enkelte punkter har en anden holdning og er fakta kritiske på noget der er så indgribende i mange borgers hverdag.

Du har dit flertal og det føler du dig åbenlyst helt tryg ved og når man så ikke lytter så kan det for andre være at sidestille med magtfuldkommendhed.

Men lad os da endelig snakke fakta, for det har vi jo efterlyst hele tiden, også i mit oprindelige læserbrev, og i dit svar, kan man jo se, at selv om tingene står på skrift så læser man det som man vil?

  1. Der mangler 78,5 mio. kr. i Klimabroregnskabet (De 78,5 mio. kr. fremkommer i et dokument udarbejdet af Orbicon for Vandmiljø Randers, og som ligger på Byrådets dagsorden d. 14/11-2022 sag nr. 455 Dokumentvisning (randers.dk) s. 32

En medfinansiering som man troede kunne pålægge Vand miljø Randers, og som Østbroen venligt har gjort opmærksom på var ulovlig.

Og det komiske er jo, at Borgmesteren netop bekræfter, at denne udgift ikke indgår i Klimabro regnskabet, for der står kun 26 mio. kr. til Nordbroen, hvilket også ses i samme byrådssag Dokumentvisning (randers.dk) i dokumentet Rambøll notat 3 linjeføringer.

Dokumentation for at Kommunen troede de kunne skjule de 78,5 mio. kr. i Klimabroregnskabet ses tillige i dokument om finansierings muligheder af Klimabroen fra Udviklingsudvalgets dagsorden d. 23/8-2018 bilag 2 Dokumentvisning (randers.dk) side 1 nederst afsnit.

  • 80 mio. kr. til ombygning af genbrugspladsen som Konsekvens af klimabroen.

Det er det vi siger, og ikke at de nye tilkørselsforhold koster 80 mio. kr.

Det er jo indiskutabelt at såfremt Klimabrovejen ikke spærrede for indkørslen til Genbrugspladsen skulle Genbrugspladsen aldrig ombygges. Så det er en afledt konsekvens der alene skyldes Klimabrovejen

  • Klimabrovejen/Havnevejen er blevet dyrere, og det er faktuelt korrekt at det oprindelige projekt lød på 45 mio. kr. og er to gange fået tilført henholdsvis 9,2 og 11,5 mio. kr. i tillægsbevillinger i 2020 og 2022.

Fakta er, at projektet er blevet 20,7 mio. kr. dyre

Tillægsbevillingerne ses i Klimabro ”opsparingen” dokument på Byrådets dagsorden 5/12-2022 sag nr. 500 Dokumentvisning (randers.dk) skema på s. 2

Igen en ekstraudgift som ikke indgår i de 552 mio. kr.

Dertil kommer udvidelse af Clausholmvej 12 mio. kr.

Og når man forventer vejlukninger, tilpasninger, krydsombygninger o.s.v. der heller ikke er medtaget i det fremlagt Klimabroregnskab, så får man igen faktuelt et forkert regnskab.

Når forundersøgelser m.v. heller ikke medtages i det samlede regnskab, så er det igen faktuelt forkert økonomisk regnskab der fremlægges.

Så faktuelt er det så også, at nå man mangler omkostninger i sit regnskab, så er ens regnskab forkert, og hvis man ikke retter i sit regnskab så er det snyd, for faktuelt er det jo blevet dyrere, og derfor snyder man.

Så nej Borgmester, frem med kuglerammen igen og medtag alle omkostninger.

Det leder os jo så hen til den samfundsøkonomiske analyse, som når man netop mangler omkostninger, betyder det jo faktuelt at analysen er baseret på fejl, når det kommer til det økonomiske overslag.

  • Samfundsøkonomisk analyse:

Når man har fremlagt at Klimabroen ”kun” koster 552 mio. kr. og man har udgifter for trecifret beløb som ikke er medregnet, så har man enten snydt eller lavet en bevist fejl. Det er faktuelt.

Når så en samfundsøkonomisk analyse består af kr.  antal biler, kørte km, og forbrugt tid, og disse parametre er udslagsgivende for en samfundsøkonomisk analyse i og med at netop den samlede økonomi, sparede km og tid er en væsentlig faktor for en positiv forrentning, og så man bevist har manipulere med at beregne en rute via Fjordgade, H. Stillingsvej, stadfeldsvej og P. Knudsensvej, så er det bevist snyd, hvilket bekræftes i Byrådsdagsordnen sag nr. 88 bilag s. 4 Dokumentvisning (randers.dk) at modelkørslerne er baseret på den ovennævnte og anvendte rutevalg hvor man netop i de bagvedliggende regneark kan se et kortbilag med trafikafviklingens rutevalg.

Det er jo bevist snyd, når man påstår at biler skal holde sig på det overordnede vejnet og køre en meget længere rute, ud igennem det centrale Dronningborg, der både km mæssigt og tidsmæssigt er mindst dobbelt op, ja så er det jo faktuelt at snyde med en samfundsøkonomisk analyse. Og derfor passer analysen ikke og så falder argumentet pladask til jorden om at Klimabroen er Danmarks bedste infrastrukturprojekt? Det er jo faktuelt et fup nummer.

Så lad os da endelig snakke fakta? Det er flertallet med Borgmesteren i spidsen jo nægtet, og med Borgmesteres egne ord, er det faktuelt jer, der har stukket fingrene i ørene og undladt at se sandheden.

Måske er det nok derfor, Borgmesteren har et bedrøveligt sind ved at fortsætte med at forvrængning sandheden.

Men jeg kunne da fremsende mit spørgsmål til Borgmesteren igen, for han glemte helt i den demokratiske debat at svarer på følgende:

Så borgmester, hvornår kommer der en samlet økonomi og en samlet trafikafviklingsplan og dermed en ny og korrekt samfundsøkonomisk analyse?

Relaterede artikler

Nyeste artikler