11.8 C
Randers
lørdag, maj 25, 2024

Løsning på vej for rute 118

Busserne på rute 118 mellem Randers og Aarhus får mere køretid og der bliver indsat flere lynbusafgange i myldretiden. De nye køreplaner træder i kraft 28. november 2021, men allerede fra 25. oktober vil der være mærkbare forskelle for pendlerne på rute 118 i form af ekstra busser på ruten. Dette skal forebygge forsinkelser.

Forsinkelser har præget pendlernes rejse på rute 118 siden august 2021, hvor rute 118 overtog ruten efter den populære rute 918X. Forsinkelserne skyldes blandt andet en væsentlig forøgelse af biltrafikken på vejene mellem Randers og Aarhus. Mange klager fra utilfredse pendlere og en analyse af bussernes køretider får nu Midttrafik til at ændre køreplanerne fra 28. november 2021.

Med de nye køreplaner får busserne mere køretid på de almindelige afgange om morgenen og eftermiddagen. Samtidig bliver der indsat 18 nye lynbusafgange på hverdage, så antallet af lynbusafgange stiger fra 15 til 33 i myldretiden.

I køreplanen fra Aarhus til Randers bliver der fra 25. oktober til 26. november indsat en ekstra morgenafgang, som skal sikre, at eleverne til Favrskov Gymnasium og Paderup Gymnasium kan møde til tiden.

Planchef fra Midttrafik Henrik Vestergaard udtaler:

»Pendlernes frustration er berettiget. Vi tilpasser nu køreplanerne, så busserne får køretider, der svarer til mængden af biltrafik på ruten. Desværre kan vi ikke ændre køreplanerne hurtigere end til november. Det er en længere proces, som især er påvirket af, at ændringer i chaufførernes vagtplaner ifølge overenskomsten skal varsles i god tid. Pendlerne burde dog allerede fra 25. oktober opleve færre forsinkelser, fordi vi indsætter ekstra busser på ruten.«

Ekstra busser indsættes
Midttrafik indsætter fra 25. oktober 2021 ekstra busser på ruten. De ekstra busser skal modvirke, at forsinkelser på nogle afgange spreder sig til de efterfølgende afgange, og dermed påvirker driften resten af dagen. 

På sidste byrådsmøde nedstemte et byrådsflertal et forslag fra Beboerlisten om at etablere en bus der skulle køre samme rute som 918X.

Forslaget gik ud på, at der skulle rettes henvendelse til Aarhus Byråd med henblik på at etablere et tværkommunalt samarbejde om en bus der har karakter af den nu nedlagte 918X med mindst 20 dobbeltafgange i hverdagene.

Flertal i byrådet afviste forslag fra Beboerlisten
Borgmester Torben Hansen kunne ikke støtte forslaget med henvisning til, at de regionale busruter ikke er en kommunal opgave, og gjorde opmærksom på, at der fra den 28. november vil ske ændringer i ruterne.

Han oplyste, at der indsættes f.eks. flere lynbusser og der kommer et tillæg til køreplanen den 28. november der indebærer, at der kommer 33 lynafgange samlet hvilket vil sige 18 mere end i dag.

Samlet set betyder det, at 70 dobbelte afgange heraf 33 lynafgange.

»Midttrafik har erkendt, at det ikke har været godt nok, derfor 18 lynafgange mere, men vi vil følge sagen tæt, fordi alle har en interesse i, at trafikken mellem Aarbus og Randers fungerer,« sagde borgmesteren.

»Det er blevet mere risikabelt at tage bilen til Aarhus, fordi der sker så mange ulykker på E45. Derfor skal vi have nogle konkurrencedygtige bustilbud til Aarhus,« udtalte Anders Henrik Jensen (V).

»Der er et eller andet sygt, den måde sagen behandles på i kommunerne,« sagde Bjarne Overmark, og betegnede det som skamfuldt, det der var sket.

»Der skal være orden i den kollektive trafik. Det var aldrig sket, hvis det var beslutningstagerne, som ikke kunne komme frem og tilbage i 4 måneder,« sluttede Bjarne Overmark.

Relaterede artikler

Nyeste artikler