0.3 C
Randers
tirsdag, december 6, 2022

Miljø- og teknikudvalget vedtager vision og mål for Nørreådalen

Randers Kommunes Miljø- og teknikudvalget har på sit møde tirsdag den 15. november 2022 vedtaget en regional landskabsstrategi for Nørreådalens fremtid. Landskabsstrategien favner alle interesserne omkring Nørreå: Landskab, vandforvaltning, landbrug, natur, bosætning, friluftsliv og turisme i hele Nørreådalen fra Viborg i vest til Randers i øst.

»Hovedformålet med landskabsstrategien er, at vi nu har en fælles ramme for Nørreådalens fremtidige udvikling og forvaltning i et bredt ejerskab mellem de tre kommuner Viborg, Favrskov og Randers og lokalsamfund, lodsejere og øvrige interessenter,« siger Nick Zimmermann, som er formand for Randers Kommunes Miljø- og teknikudvalg.
 

Landskabsstrategien skitserer vision og centrale udviklingsmål for ådalen med hensyn til landskab, vandforvaltning, landbrug, natur, bosætning, friluftsliv og turisme. Ligeledes indeholder strategien en liste af prioriterede projekter, som ønskes realiseret de kommende år.

Afgrænsningen af projektområdet for landskabsstrategien for Nørreådalen.

Strategien kan læses som en plan for udviklingen, som myndigheder kan anvende i deres arbejde med planlægning, projekter og sagsbehandling, og som lokalsamfund og lodsejere kan bruge til at sætte initiativer i gang og orientere sig efter i forhold til deres lokale virke.
 

Om Landskabsstrategien for Nørreådalen

Nørreådalen er en våd ådal med mange udfordringer f.eks. i forhold til klimaforandringer. Gennem de sidste par år har lokalbefolkningen og andre med interesse for Nørreådalen sat fokus på ådalens kvaliteter og udfordringer.
 

Landskabsstrategien tager udgangspunkt i en vision, der kombinerer en jordnær tilgang til livet i ådalen med udsyn og vingefang og ambitionen om at udvikle ådalen til et sammenhængende område af national og international betydning. 

Visionen er overliggeren for en række mål og projekter, der dækker emner som landbrugets udviklingsmuligheder med en åben ådal præget af græsning; udvikling af naturværdierne; fælles forståelse af vandets strømningsveje, understøttet af konkrete analyser; friluftsliv, stier og rekreative muligheder og formidling.

Københavns Universitet har faciliteret hele processen og udarbejdet sammenskrivningen af strategigruppens arbejde, mens Viborg Kommune har haft den kommunale projektledelse på vegne af de tre kommuner. 

Landskabsstrategien har ingen juridisk status og dermed i sig selv ingen konsekvenser for myndighedsbehandlingen eller den enkelte lodsejers forvaltning af sin ejendom.

Foto: Randers Kommune
Foto: Randers Kommune

Relaterede artikler

Nyeste artikler