4.7 C
Randers
tirsdag, april 23, 2024

Nu er det sikkert, at Langå Station og værkstedsbygningerne ikke kan nedrives

Lokalplan for bevaring af Langå Stations bygninger vedtaget af byrådet

Den 21. marts 2022 godkendte byrådet ”Forslag til Lokalplan 733 og miljøscreening for Langå Station, Bredgade 55 i Langå.”

Lokalplansforslaget skulle sikre, at stationens bygninger ikke kan nedrives, og at ombygninger skal ske i henhold til bygningens arkitektur. De bærende værdier for Langå Stationsbygning og værkstedsbygninger omfatter særligt den kulturhistoriske værdi ved deres fortællerværdi.

Byrådsmedlem Christian Engelbrecht Pedersen (S), som selv er fra Langå understregede, at eksperter har fastslået, at bygningen er bevaringsværdig, og lagde især vægt på den kulturhistoriske værdi.

Christian Engelbrecht Pedersen sagde på byrådsmødet, at det ikke bare er bygningen, som er interessant, men lige så meget det der foregår inde i bygningen.

»Jeg har læst alle høringssvarene, og nogle af dem er ret bevægende faktisk, og man kan virkelig læse, at det er noget, der optager borgerne i Langå. Men det burde også optage folk i resten af kommunen, fordi det er til kæmpe stor gavn for dem også, og for den sags skyld folk i hele Jylland, som nemt kan tage toget, og se en koncert eller et foredrag,« pointerede Christian Engelbrecht Pedersen.

Dialog mellem myndigheder

Borgmesteren indledte en dialog med transportministeren i 2021, hvor borgmesteren beskrev kommunens intentioner om at nedlægge forbud mod nedrivning og udarbejde en efterfølgende bevarende lokalplan, hvilket var blevet besluttet på byrådsmødet den 6. april 2021. På daværende tidspunkt var instansen ikke indstillet på dialog.

Med afsæt i det politiske ønske og med baggrund i transportministeriets høringssvar i lokalplansforslagets høringsperiode, indledte kommunaldirektøren dialog med departementschefen for Transportministeriet med henblik på at lave en aftale om at bevare Langå Stationsbygning. Dialogen udmundede i en aftale mellem Randers Kommune og Transportministeriet om bevarelse af Langå Stationsbygning.

Relaterede artikler

Nyeste artikler