15.2 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

Ny bydel på Brotoften med plads til rig og vild natur

Randers Byråd ønsker at fortsætte planlægningen, der skal gøre det muligt at etableres en ny bydel med boliger, et p-hus og en dagligvarebutik på Brotoften. Samtidig skal et kommende projekt give plads til rig og vild natur, og så skal der værnes om udsigten til Gudenådelen.

Det er resultatet efter at byrådet på mødet den 27. marts 2023 behandlede høringssvarene fra fordebatten om planerne for området.

Brotoften er et af de største ubebyggede arealer i centrum af Randers, og det er en del af 1. etape i Udviklingsplanen for Flodbyen Randers. På mødet den 27. marts 2023 skulle Randers Byråd behandle høringssvarene fra fordebatten om planerne for området og samtidig tage stilling til indholdet i den videre planlægning.

Brotoften, der ligger mellem Århusvej, engarealet ved Storkengen, Gudenåen og den bagvedliggende by Vorup, består i dag primært af større grus- og græsbelagte parkeringsarealer og nedslidt bebyggelse. Det har Arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S ansøgt om at omdanne til en ny bydel med cirka 250 boliger i 3-4 etager og et 4-etagers parkeringshus med enten erhverv eller dagligvarebutik i stueetagen. Derudover er der ønske om at etablere et dige til klimatilpasning og grønne arealer.

Udsigt bevares og færre bygninger

I december og starten af januar 2023 var der fordebat om planerne med udgangspunkt i det ansøgte projekt. Og på baggrund af høringssvarene har byrådet nu besluttet, at der skal arbejdes videre med en planlægning, der vil give mulighed for at etablere boliger, et p-hus og en dagligvarebutik i området.

I forhold til det ansøgte projekt skal antallet af bygninger dog reduceres og der skal mere luft imellem dem, så de i højere grad kommer til at fremstå som solitære bygninger i naturen. Samtidig skal der værnes om udsigten til Gudenådalen – særligt fra Blegen i Vorup. Og så skal der i projektet gives plads til rig og vild natur indenfor åbeskyttelseslinjen og begrønningen skal ske med hjemhørende arter.

Se materialet fra fordebatten og de afgivne høringssvar

Forslag til lokalplan er på vej

Fordebatten var første skridt i planlægningsprocessen, og med byrådets behandling af sagen, kan forvaltningen nu fortsætte det forberedende arbejde. Her kommer byrådets ønsker – foruden en afklaring af forskellige miljøforhold – til at danne grundlag for det konkrete forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der vil gøre det muligt at realisere projektet på Brotoften.

Lokalplan og kommuneplantillæg beskriver præcist, hvad der er muligt at bygge i området, og når disse forslag er klar, bliver de præsenteret for byrådet med henblik på en ny offentlig høring. Herefter behandler byrådet høringssvarene og kan vedtage det endelige plangrundlag.

Randers Kommune forventer, at planlægningsprocessen med høringer og udarbejdelse af plangrundlag vil finde sted i løbet af 2023.

Relaterede artikler

Nyeste artikler