-1.4 C
Randers
torsdag, november 30, 2023

Nye retningslinjer skal sikre hensynsfuld placering af store solcelleanlæg

Erhvervs- og planudvalget har vedtaget et administrationsgrundlag for store solcelleanlæg. Formålet er at sikre, at der bliver taget de nødvendige hensyn, når Randers Kommune skal behandle og prioritere ansøgninger om at etablere større anlæg.

Mens der er masser af viden og erfaring med at planlægge for opsætning af vindmøller, forholder det sig ikke helt på samme måde, når det drejer sig om solceller. For større solcelleanlæg er stadig et forholdsvist nyt fænomen, men ikke desto mindre er interessen for at etablere dem stigende.

Alene i 2021 og 2022 har Randers Kommune modtaget ansøgninger om at etablere store solcelleparker på marker på et areal svarende til godt 1.800 hektar – eller 18.000.000 kvadratmeter, og nu er der et nyt administrationsgrundlag at behandle og prioritere ansøgninger ud fra. Det har erhvervs- og planudvalget vedtaget.

»I Randers Kommune har vi en målsætning om at være klimaneutral i 2050, og skal vi nå det mål, er det nødvendigt at vi får opsat flere vedvarende energianlæg. Derfor er det positivt, at vi oplever en stigende interesse for at etablere store solcelleanlæg, men samtidig er det afgørende, at vi får taget en række hensyn samt, at vi prioriterer de anlæg, som har de største fordele. Her bliver administrationsgrundlaget et vigtigt værktøj til at kvalificere de store solcelleprojekter,« siger Claus Berggren, der er formand for ehvervs- og planudvalget.

Krav om dialog og beplantning

Administrationsgrundlaget fastlægger blandt andet krav om, at store solcelleprojekter skal udvikles og tilpasse i dialog med naboer og lokalsamfund tæt integreret i den lovpligtige planproces. Der er krav om visuelle hensyn og som udgangspunkt, at der bliver etableret afskærmende beplantning. Administrationsgrundlaget fastslår også, at anlæg skal bidrage med mere end produktion af vedvarende energi. Det kan fx være ved at skabe nye forbindelser mellem naturområder eller ved sikre, at landbrugsdriften kan fortsætte på arealet.

Samtidig sikrer administrationsgrundlaget, at de enkelte projekter skal forholde sig til spørgsmål om fx konsekvenser for fødevareproduktionen, hvordan anlægget hænger sammen med det samlede energisystem og om der i sammenhæng med projektet kan etableres yderligere CO2-reducerende tiltag. Og så fastslår administrationsgrundlaget, at Randers Kommune skal arbejde for at fremme etablering af solceller på virksomheders tagflader.

»Jeg ser et stort potentiale i, at vi udnytter de store tagflader på institutioner og erhvervsbygninger. Hvis endelig det bliver nødvendigt at bruge agerjord for at etablere solcelleparker, skal kommunen sikre, at der mellem solpanelerne fx dyrkes afgrøder, udsættes græssende dyr eller på anden vis understøttes en anvendelse af jorden. På disse måder kan vi producere grøn energi uden, at det går nævneværdigt ud over Danmarks vigtige fødevareproduktion. I lokalplanerne skal vi sikre, at der bliver taget hensyn til naboer og det arkitektoniske udtryk« siger Daniel Madié, formand for udvalget for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune.

Det nye administrationsgrundlag gælder for solcelleparker på over 10 hektar på landjorden og for anlæg på over 500 kvadratmeter på store tagflader.

Relaterede artikler

Nyeste artikler