13.6 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

Nyt fra byrådet i Randers

Finansiering på plads til cykelsti langs Hammelvej

Den nye cykelsti vil øge sikkerheden for cyklister på strækningen mellem Værum og Randers til gavn for blandt andet skoleelever. På mødet den 25. september 2023 har Randers Byråd givet en anlægsbevilling til projektet, som også bliver støttet af Statens Cykelpulje. Den nye cykelsti ventes klar til cyklister i 2026.

Cyklister mellem Værum, Haslund og Randers kan så småt begynde at glæde sig til en ny cykelsti.

På mødet den 25. september 2023 har Randers Byråd nemlig besluttede at give en anlægsbevilling til et projekt, der foruden etableringen af knap 3,5 kilometer cykelstier i begge retninger langs Hammelvej også omfatter venstresvingsbaner og krydsningsheller ved Møllevangsvej og Nørgårdsvej. Alt sammen for at øge sikkerheden for cyklisterne på strækningen.

Se kort: Her kommer den nye cykelsti til at ligge

Den samlede pris bliver på omkring 12 millioner kroner, heraf hvoraf Statens Cykelpulje betaler halvdelen, mens Randers Kommune finansierer de resterende 6 millioner kroner fra det rammebeløb, der i budgettet for 2023-2036 er afsat til cykelstier.

Sikre forhold for cyklister

Hammelvej er den eneste direkte forbindelse mellem Værum og Randers og er befærdet med omkring 8.900 køretøjer i døgnet. Vejen er uden kantbaner og kategoriseret som trafikfarlig for skoleelever. Og derfor er der heller ikke mange, der i dag bevæger sig ud på strækningen på cykel.

Den nye cykelsti vil skabe en langt mere sikker stiforbindelse mellem Værum og Randers-bydelen Vorup så fx skoleelever trygt kan cykle mellem Værum og til/fra Søndermarksskolen eller Tirsdalen Skole, ligesom pendlere mellem Værum/Haslund/Randers vil få en langt bedre og mere sikker mulighed for at cykle til og fra arbejde.

Før de nye cykelstier, krydsningsheller og venstresvingsbaner er en realitet venter et længere forberedende arbejde og selve anlægsarbejdet. Forventningen er, at det samlet set vil tage omkring tre år, og at de nye cykelstier vil være kar til brug medio 2026.

Næsten 100 nye boliger kan være på vej i Haslund

Et forslag til en ny lokalplan vil gøre det muligt at opføre et nyt boligområde i Haslund i den sydvestlige del af Randers Kommune.

På mødet den 25. september 2023 besluttede byrådet, at forslaget sammen med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport skal i høring i 8 uger. Der vil også blive holdt et borgermøde om planerne

Der kan være et nyt, større boligområde på vej i den lille by Haslund i den sydvestlige del af Randers Kommune. Et forslag til en ny lokalplan for et 12,3 hektar stort område vil nemlig gøre det muligt at opføre næsten 100 nye boliger.

På mødet den 25. september 2023 har Randers Byråd besluttet at sende forslaget med dertilhørende kommuneplantillæg og miljørapport i høring i 8 uger. Dermed får alle nu mulighed for at kommentere og komme med input til forslaget.

Høringen vil blive sat i gang snarest, og undervejs i høringen vil der blive holdt et borgermøde om planerne. Når høringen går i gang, kan alt materiale og informationer om borgermødet findes på www.randers.dk/høringer.

Fritliggende boliger og rækkehuse

Det nye forslag til en lokalplan omfatter primært ejendommen Haslund Klostervej 43, der i dag bliver brugt til landbrugsdrift og hestehold. Her vil den eksisterende bebyggelse blive revet ned i forbindelse med byggemodning af området – og i stedet vil lokalplanforslaget give mulighed for at opføre op mod 100 nye boliger i to delområder.

I delområde 1, der ligger i den østlige del af området, vil der kunne opføres 23-26 fritliggende parcelhuse, mens der i delområde to i den centrale del vil kunne opføres 70 rækkehuse.

Ud over boliger omfatter lokalplanforslaget blandt andet også etablering af støjvold og regnvandsbassin.

Efter høringen laver forvaltningen et endeligt forslag til lokalplan, som byrådet bliver præsenteret for sammen med alle høringssvarene. Til den tid skal byrådet også tage stilling til, om forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport skal vedtages endeligt, så planerne om det nye boligområde kan realiseres.

Relaterede artikler

Nyeste artikler