14.2 C
Randers
fredag, september 22, 2023

Officiel undskyldning til tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen

Den tidligere regering igangsatte en historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner. Den kastede lys over et af de mørkeste kapitler i Danmarkshistorien. Nu vil regeringen sige undskyld til de tidligere anbragte.

Mellem 1933 og 1980 blev både børn, unge og voksne anbragt i sær- og åndssvageforsorgen udsat for overgreb og svigt. Gennem knap 40 år blev anbragte piger og kvinder blandt andet tvangssteriliseret under ophold på Sprogø. Bl.a. blev nogle af pigerne udsat for tvangssterilisation.

Anstalten blev drevet af sær- og åndssvageforsorgen og husede i alt cirka 500 piger og kvinder i perioden 1923 til 1961.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil nu give en undskyldning til de mennesker, der var anbragt i sær- og åndssvageforsorgen, og som blev udsat for svigt og overgreb. Undskyldningen vil blive givet til et arrangement inden for de kommende måneder.

Den tidligere regering igangsatte i 2020 en historisk udredning af sær- og åndssvageforsorgen i perioden mellem 1933 og 1980, hvor staten havde ansvaret for området. Udredningen har afdækket alvorlige svigt og overgreb blandt andet i form af tvangssterilisering, vold og seksuelle overgreb.

Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

»Det er meningen, at samfundet og staten skal passe på borgerne. Her er der sket det modsatte. Borgere i statens varetægt har været udsat for ubegribeligt horrible overgreb. Vold, omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, indespærring på ubestemt tid. Overgreb som også i datidens lovgivning var ulovligt. Og hvor der ikke blev grebet ind. Ikke blev afsagt dom. Overgreb som ikke blev stoppet. Det er vigtigt, at vi lytter til særligt de mest smertefulde dele af vores historie og lærer af dem. En undskyldning fra statens side er derfor på sin plads.«

Det vil senere blive meldt ud, hvor og hvornår social- og boligministeren giver undskyldningen. 

Relaterede artikler

Nyeste artikler