12 C
Randers
lørdag, september 23, 2023

Opfordring fra Verdo: Forbered dig på strømafbrydelser.

Risikoen for såkaldte brownouts (kontrollerede strømafbrydelser) er lille, men hvis det sker, vil konsekvenserne være store og påvirke hele samfundet inkl. forsyningen af vand og varme.

Derfor bør både virksomheder og borgere være forberedte på, hvordan de skal håndtere situationen.

En kontrolleret strømafbrydelse på to timer. Det lyder umiddelbart uskyldigt, men konsekvenserne kan være ganske omfattende, når det er al strøm i et større område, der bliver afbrudt.

Og hvad, der er vigtigt at være opmærksom på, er, at det ikke kun er strømmen, der bliver afbrudt. Det påvirker nemlig også forsyningen af vand og varme, fordi forsyningen er afhængig af strøm.

»Det er ganske omfattende, og derfor er vi også nødt til at understrege vigtigheden af, at man bør tage brownouts alvorligt, selvom det måske kan være svært at forestille sig, at det kommer til at ske,« siger Peter Nordahn, chef for Vand og Digital Forsyning hos Verdo og fortsætter:

»Det er især vigtigt, at man er opmærksom på, at det også påvirker den øvrige vand- og varmeforsyning. Det kan påvirke en landmand, der har brug for vand til sine dyr eller en lægepraksis, men det gælder også almindelige borgere, der bør overveje, om der er brug for at forberede sig, så man ikke ender i en kritisk situation.«

Brownouts vil ramme stort set alt, man kan forestille sig i hverdagen lige fra lys i boliger og på kontorer til dankortautomater, lyskryds, toge, hele mobilnettet, produktionen på virksomhederne, køkkener, akvarier, gartnerier, landbrug og ikke mindst børnehaver, plejehjem og sygehuse, hvor der dog for sygehusenes vedkommende allerede er lavet nødplaner.

Som borger kan man forberede sig ved at tilmelde sig en SMS-service hos sit netselskab – f.eks Netselskabet N1, så man modtager et varsel 24 timer før et brownout. Det er også muligt at tilmelde sig SMS-service direkte hos Verdo. Det giver mulighed for at tappe vand før afbrydelsen, hvis det er nødvendigt.

I de to timer strømafbrydelsen varer, vil der i nogle områder ikke være vand i vandhanen, og efter strømafbrydelsen kan der gå op til en time, hvor der arbejdes på at genstarte vandforsyningen.

Når vandet er tilbage, vil man typisk opleve brunt vand fra vandhanen, men det er ikke farligt. Det skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, imens der har været lukket for vandet. Her kan man blot lade vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud. For at minimere konsekvenserne ved brownouts, arbejder Verdo på at etablere et særligt nødberedskab, der kan opretholde vandforsyningen under en brownout. Dette ventes dog først at være klar i 2023.

FAKTA

Brownouts er kontrollerede strømafbrydelser i et større geografisk område. Energistyrelsen har som følge af energikrisen varslet risiko for brownouts i løbet af vinteren.

Brownouts vil blive varslet 24 timer i forvejen og vare op til to timer ad gangen.

Tilmelding til SMS-service: 24 timers varsling til brownouts hos Netselskabet N1: n1.dk/drift

Varsling om alle driftsforstyrrelser hos Verdo:
Tilmeld SMS-Advisering

Relaterede artikler

Nyeste artikler