13.6 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

Psykiatrifonden: Vigtige aktører mener, at Barnets Lov sætter børn og familier tilbage

Psykiatrifonden, Dansk Psykolog Forening og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab mener, at politikerne med dagens vedtagelse af Barnets Lov sætter børn og familier tilbage i stedet for at sætte børnene først, som det var intentionen.

Barnets Lov, der blev vedtaget fredag, har efter de tre organisationers mening et for entydigt fokus, og i iveren efter at beskytte barnet mod forældre, der ikke kan varetage omsorgen for barnet, kommer man til ikke alene til at nedtone eller fjerne den meget vigtige relation mellem forældre og børn, man overser også, at mange forældre kan meget, hvis de får den rette støtte.

Psykologbehandling uden forældre problematisk

Nina Tejs-Jørring, psykiater og formand for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, kritiserer særligt den del af loven, der gør det muligt for børn at modtage psykologbehandling uden forældrenes vidende:

»Som børne- og ungdomspsykiater vil jeg sige, at det er en virkelig dårlig ide at udføre psykoterapeutisk behandling af børn uden at forældrene er involveret i behandlingen. Som et minimum skal de være informeret og have mulighed for at tale med behandlerne, ligesom man gør i andre sammenhænge. Det er et urimeligt krav at stille til børn, at de skal kunne bruge psykoterapi og udvikle sig uden støtte fra den familie, de lever i. Hvis man sammenligner med somatiske sygdomme, kan børn op til 15 år ikke modtage behandling uden forældrenes involvering. Så Barnets Lov øger stigmatiseringen af psykiske problemer, fordi den antager, at forældre som udgangspunkt er et problem og gør forældrene til børnenes modstandere. Det er er skidt for langt de fleste børn og familier. Vi risikerer, at mange forældre, der i dag beder om hjælp, i fremtiden vil forsøge at undgå kommunens indblanding af frygt for i hvilken ånd, de vil blive mødt,« mener hun.

En hæmsko for godt samarbejde om hjælp

Marianne Skjold, der er direktør i Psykiatrifonden, mener at Barnets Lov kan komme til at skubbe børn og familier væk fra den hjælp, de har brug for:

»Mennesker med psykisk sygdom kan være – og er oftest – lige så gode og kærlige forældre, som alle andre. Men i Barnets lov sætter man det at barnets forældre har en psykisk sygdom i samme bås, som hvis barnet er udsat for overgreb. Vi ved fra vores rådgivningstelefon, at en del mennesker med psykisk sygdom opfatter systemet som en modstander, og det er en hæmsko for godt samarbejde i de familier, der har brug for fx et støttetilbud. Barnets lov kan betyde, at nogle børn og familier kommer længere væk fra den hjælp, de kan have brug for,« siger hun.

En 12-årigs psyke er et stort ansvar

Eva Secher Mathiassen, der er formand for Dansk Psykolog Forening er kritisk over for den usikre kvalitet og kompetencer hos de behandlere, børnene kan møde, når de fremover kan indgå i behandlingstilbud hos civilsamfundsorganisationer:

»At stå med et 12-årig barns psyke i hånden er et meget stort ansvar, og det kræver en bundsolid faglighed at behandle børn uden at gøre ondt værre. Børnene bliver med Barnets lov efterladt uden offentlig kvalitetssikring og har ingen reel mulighed for at klage,« siger hun.

De tre organisationer har alle udtrykt sig kritisk i lovgivningsprocessen, men føler sig ikke hørt. Nu vil de sammen gå til partierne, der står bag loven, og rejse deres kritik og bekymringer.

Relaterede artikler

Nyeste artikler