4.7 C
Randers
tirsdag, april 23, 2024

Randers Kommune får igen ansvaret for jordskreddet i Ølst

Miljøministeriet overdrager myndighedsansvaret for jordskreddet i Ølst til Randers Kommune

Randers Kommune overtager myndighedsansvaret for jordskreddet i Ølst fra 1. februar. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

Overdragelsen af ansvaret skyldes, at ”Kammeradvokaten har konstateret, at der ikke kan tilvejebringes den fornødne sikkerhed for yderligere udgifter til afværgeforanstaltninger.”

Afgørelsen er sendt til Randers Kommune onsdag aften.

Da kommunen vil overtage myndighedsansvaret, vil indsatsen med at afværge alvorlig miljøskade i forbindelse med jordskreddet fremover blive hjemlet i miljøbeskyttelsesloven i stedet for miljøskadeloven.

»At indsatsen overgår fra et lovgrundlag til et andet, ændrer ikke på, at indsatsen skal fortsætte for at afværge fare for alvorlig miljøskade som følge af jordskreddet. Det arbejde understøtter vi med disse tiltag,« skriver miljøminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Penge mangler godkendelse

At indsatsen flytter lovområde betyder tilsyneladende også, at Folketinget igen skal godkende, at der bruges penge på oprydningen. 

De 205 millioner kroner, der tidligere er blevet godkendt til såkaldte ‘afværgeforanstaltninger’, var nemlig godkendt i henhold til miljøskadeloven og altså ikke miljøbeskyttelsesloven, der gælder fra torsdag. 

Det betyder, at regeringen skal hente en ny godkendelse fra Folketinget, før de samme penge fortsat kan bruges ved jordskredet, lyder det. 

‘Folketinget har tidligere godkendt et aktstykke, der muliggjorde afholdelse af udgifter op til 205 mio. kr. til afværgeforanstaltninger efter miljøskadeloven. En del af disse midler har været anvendt på den indsats, der er pågået, siden Miljøstyrelsen gav påbud til virksomheden om sikkerhedsstillelse.’

»Regeringen vil derfor søge Folketingets opbakning til, at den resterende del af de 205 mio. kr. tildeles den akutte afværgeindsats, som pr. 1. februar varetages af kommunen,« skriver Miljøministeriet i pressemeddelelsen.

Relaterede artikler

Nyeste artikler