15.3 C
Randers
lørdag, juli 13, 2024

Randers Kommune træffer afgørelse om miljøskade overfor DSH Recycling A/S

På baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsen har Randers Kommune netop truffet en afgørelse overfor DSH Recycling A/S, som ejer jorden, Nordic Waste lå på.

Randers Kommune har meddelt DSH Recycling A/S at der er truffet afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens §73f, om at der foreligger miljøskade.

Det sker på baggrund af en bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen, der er enige i Randers Kommunes vurdering af, at der foreligger en overhængende fare for en miljøskade på vandforekomsten, Alling Å og visse bilag II-arter, der er beskyttet efter habitatdirektivet.

Miljøskadeloven består af særlige ansvarsregler for miljøskader, der kan træde i kraft ved betydelige skader på visse arter og naturtyper. Reglerne pålægger skadevolderen – i dette tilfælde DSH Recycling A/S – at betale for tiltag, der bliver påbudt efter miljøskadeloven. Herudover skal skadevolder betale for akutte afværgeforanstaltninger efter miljøbeskyttelsesloven.

Randers Kommune sendte et udkast til afgørelse om miljøskade til DSH Recycling A/S den 11. juni efter, at kommunen i dialog med Miljøstyrelsen har vurderet, at der er sammenfald mellem ejerforhold og drift og derfor også et ansvar for den skade, der er sket. DSH Recycling A/S har herefter sendt et høringssvar. Både svaret og udkastet til en afgørelse fra kommunen blev herefter sendt til Miljøstyrelsen, som har afgivet en bindende udtalelse.

Og dermed kan Randers kommune træffe afgørelse.

»Det der herefter sker er, at det er Miljøstyrelsen, som skal give påbud til DSH Recycling A/S, og styrelsen overtager myndighedsrollen i den periode, hvor der er sikkerhedsstillelse for det i virksomheden. Randers Kommune fortsætter som udførende i henhold til vores samarbejdsaftale med Miljøstyrelsen. Når eller hvis sikkerhedsstillelsen ikke længere er dækkende, eller hvis virksomheden ikke kan stille sikkerhed, så vil ansvaret igen falde tilbage til Randers Kommune,« fortæller Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Du kan læse hele afgørelsen og Miljøstyrelsens bindende udtalelse her
randers.dk/erhverv/miljoe/

Relaterede artikler

Nyeste artikler