15.2 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

Randers: Status for stormen Malik

Bekymringen for kraftige oversvømmelser er stigende efter de seneste prognoser for vind- og vandforhold. Kommunen følger fortsat situationen tæt og laver nu depoter, hvor indbyggere langs fjorden kan få fyldt deres sandsække. Samtidig begynder lukningen af veje ved Tøjhushaven og Randers Havn som planlagt i løbet af lørdagen.

Efter et møde lørdag morgen i kommunes nedsatte krisestyregruppe bliver der åbnet to depoter, hvor borgere langs fjorden kan hente sand til at fylde sandsække indtil kl 16, hvor lysforhold og vind sætter en stopper for udleveringen. Stormen Malik forventes at presse Kattegat-vand ind gennem fjorden. Ifølge prognosen vil vandstanden toppe første gang søndag morgen cirka kl. 9.30 med en vandstand omkring 140 cm over normal, og igen søndag aften cirka kl. 17.40 med en vandstand på 153 cm over normal.
 
»Vi er lidt mere bekymret end da vi fredag eftermiddag første gang meldte ud til pressen og borgerne. Endnu ser situationen dog ud til at kunne blive håndteret uden den helt store dramatik, men vejret er jo nu en gang uforudsigeligt. Derfor vil vi også endnu en gang opfordre borgerne til at tage deres forholdsregler,« siger planchef hos Randers Kommune, Lone Mossin.

For at hjælpe de borgere som bor kystnært ved fjorden, opretter kommunen derfor nu to depoter, hvor der kan hentes sand til sandsække. Der bliver et depot syd for fjorden og et depot nord for fjorden.

● Depot syd for fjorden: Uggelhuse Krovej/Stationsvej. Åbner kl. 13.

● Depot nord for fjorden: P-plads Dronningborg hallen. Åbner kl. 14.

● Depoterne vil være åbne frem til kl. 16 lørdag eftermiddag.
 
»Det er en balancegang med på den ene side at være klar med en hurtig hjælp til borgerne, på den anden side vil vi ikke løbe den risiko, at borgere skal kører rundt efter sand efter mørkets frembrud under en storm,« tilføjer Lone Mossin.
 
Samtidig bliver de unikke, lysende Randers-bogstaver, der står på havnen ved Randers bro flyttet i sikkerhed på kommunens driftsgård.

Som allerede udmeldt fredag eftermiddag lukker Randers kommune højvands-porten på Lorentzgade tæt ved Randers Havn fra kl. 12 i dag. Porten bliver desuden forstærket med sandsække. 

Der vil i løbet af eftermiddagen blive etableret afspærring af Toldbodgade og lagt en mobil højvandsbarriere ud på hjørnet ved Toldbodgade og Moltkesgade.

Bilister opfordres til ikke at parkere på de lavtliggende parkeringspladser i Toldbodgade og Lene Bredahls Gade for at undgå oversvømmelse af parkerede biler. 

Afspærringerne forventes tidligst at blive ophævet mandag morgen. Randers Kommune har desuden besluttet af sikre de unikke Randers-bogstaver, der står ved vandet på havnen tæt ved Randers Bro. Bogstaverne bliver midlertidig taget ned og kørt i depot.

Kommunens krisestyregruppe følger fortsat situationen tæt og mødes igen 1830 lørdag og borgere opfordres til at følge med på Kommunes facebook-side, på twitterprofilen @RandersKommune eller på hjemmesiden randers.dk

Relaterede artikler

Nyeste artikler