4.7 C
Randers
tirsdag, april 23, 2024

Regeringen erklærer åben krig mod Nordic Waste

Det er mangel på samfundsansvar at melde virksomheden konkurs, siger minister på et indkaldt pressemøde

»For mig er det en komplet mangel på samfundsansvar at melde sig konkurs, og det ændrer ikke på at regeringen vil følge alle juridiske skridt, der overhovedet kan være, for at de ansvarlige bliver stillet økonomisk til ansvar i denne har sag.«

Justitsminister Peter Hummelgaard kan godt forstå, at beboerne i området er utrygge, og derfor er det relevant, at samtlige myndigheder arbejder sammen for at håndtere situationen, og det forsikrer han, at de gør.

Den Nationale Operative stab mødes

Netop i disse timer mødes National operative stab (NOST) for at koordinere indsatsen. Den nationale operative stab består af politidirektør Kirsten Dyrmann, kommunaldirektør Jesper Schmidt Kaas, Miljøstyrelsen og Beredskabsstyrelsen.

Peter Hummelgaard understreger, at når NOST er indsat, så vidner det om, at myndighederne og regeringen tager sagen dybt alvorligt.

Justitsministeren oplyste også, at regeringen vil forfølge alle skridt der kan tages, for at drage de ansvarlige til ansvar. Han henviser her til konkursloven, aktieselskabsloven og selskabsloven.

»Jeg synes ejerkredsen bør stille sig frem og svare på de spørgsmål som pressen og politikerne har, i stedet for at gemme sig bag deres store formuer og flotte biler,«

Blev i starten håndteret af Nordic Waste, men siden 19. december har Randers Kommune overtaget arbejdet, da Nordic Waste ikke magtede opgaven.

Den 16. januar blev firmaet varslet om et påbud om bl.a. at stille økonomisk sikkerhed, og samtidig fik 180 lodsejere besked på, at de måtte tåle aktiviteter på deres grund.

Der er tale om jord, som er forurenet, og ifølge en rapport fra COWI kan ca. 3 mio. kubikmeter jord være i bevægelse, og bevæger sig med ca. 9,6 meter i døgnet.

Intet tyder på, at disse bevægelser vil stoppe af sig selv, og derfor er opgaven fortsat at afværge en potentiel miljøkatastrofe.

Fordi jordskredet hele tiden bevæger sig, skal der nu tages nye skridt for at håndtere sagen for bl.a. at skabe sikkerhed for borgerne, og afværge forurening af Alling Å og vandmiljøet i området.

Så længe der stadigvæk bliver kørt jord væk, er der ifølge miljøministeren er der ikke umiddelbart fare for at jorden bevæger sig ned mod Ølst.

I øjeblikket er der 80 lastbiler og 100 mand i indsats på pladsen.

Tøvejr kan give en yderligere akut udfordring

Som følge af det kommende tøvejr, er der fare for yderligere jordskred

Miljøministeren vil sammen med Miljøstyrelsen senere i dag holde møde med Folketingets partier for at give en status for situationen.

»Vi har at gøre med en virksomhed som er forureneren. Det er et lovfæstet og moralsk princip at forurenern har ansvar for at rydde op og betale,« sagde Magnus Heunicke på pressemødet.

»For mig er det en komplet mangel på samfundsansvar at melde sig konkurs, og det ændrer ikke på at regeringen vil følge alle juridiske skridt, der overhovedet kan være, for at de ansvarlige bliver stillet økonomisk til ansvar i denne har sag.«

Hverken miljøministeren eller justitsministeren vil afvise, at regningen i sidste instans skal betales af skatteyderne.

Relaterede artikler

Nyeste artikler