11.8 C
Randers
lørdag, maj 25, 2024

Sager med afslag på hjælp til ekstraudgifter skal måske genoptages

Ny principmeddelelse ændrer praksis om hjælp til ekstraudgifter til varme, gas og el som følge af forsyningskrisen.

På grund af den forsyningskrise, der startede i efteråret 2021, er energipriserne steget ekstraordinært, og derfor har mange fået højere energiregninger uden at det skyldes et højere forbrug.

I en ny principmeddelelse ændrer Ankestyrelsen praksis vedrørende muligheden for at få hjælp til ekstraudgifterne til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen.

Med Ankestyrelsens nye principmeddelelse er det fastslået, at ekstraudgifter til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen både er uforudsigelige, og at behovet for hjælp hertil er midlertidigt. Det er også fastslået, at ekstraudgifterne ikke er en social begivenhed for den enkelte person. 

Retten til hjælp til enkeltudgifter er blandt andet betinget af, at: 

● Personen, der søger om hjælp, har været ude for ændringer i sine forhold (social begivenhed), og

● udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses, og

● behovet for hjælp til den ansøgte udgift er midlertidig.

Prisstigninger på varme, gas og el er ikke en social begivenhed

Det er en betingelse for at få hjælp til ekstraudgifterne til varme, gas og el, at den person, der søger om hjælp, har været ude for en social begivenhed.

Flere personer har ikke længere råd til at betale deres regninger på varme, gas og el, fordi regningerne er højere, end de tidligere har været. Prisstigningerne i sig selv er ikke en social begivenhed. Der kan dog alligevel gives hjælp til regningerne på varme, gas og el, hvis personen af andre grunde har været ude for en social begivenhed. 

Nogle personer har været ude for en social begivenhed, alene fordi de modtager en bestemt ydelse fra det offentlige. Det kan for eksempel være kontanthjælpsmodtagere eller personer på ressourceforløbsydelse. Det gælder ikke for førtidspensionister eller SU-modtagere.

Førtidspensionister, SU-modtagere, lønmodtagere og andre personer har været ude for en social begivenhed, hvis de for eksempel har mistet deres arbejde eller er blevet skilt. 

Forsyningskrisen var uforudsigelig

Hvis man bruger varme, gas og el, ved man, at man skal betale for dette. På samme måde ved man også, at udgiften hertil kan stige. Derfor er det forudsigeligt, at man skal betale sine regninger for forbrug af varme, gas og el, og at priserne herfor kan stige. 

Ankestyrelsens nye principmeddelelse fastslår dog, at forsyningskrisen og krigen i Ukraine, har en force majeure lignende (ekstraordinær) karakter, og at den derfor må betegnes som uforudsigelig. Hvis en person har haft ekstraudgifter til varme, gas og el på grund af forsyningskrisen, er ekstraudgifterne derfor uforudsigelige. Det gælder for ekstraudgifter for perioden fra den 1. oktober 2021 og frem til udgangen af april 2023. 

Behovet for hjælp er midlertidigt

Ekstraudgifterne på varme, gas og el kan betyde, at personer ikke længere har råd til at betale disse energi-regninger. Det kan ske, selv om deres indtægt og energiforbrug ikke er ændret. Energiudgifterne er faste, så der vil herefter være behov for hjælp hver måned. Kommunerne kan i dette tilfælde normalt give afslag på hjælp. 

Principmeddelelsen fastslår, at der i situationen med forsyningskrise og krig må kunne lægges til grund, at behovet for hjælp i den periode, hvor udgifterne er uforudsigelige, er midlertidigt.

Sager skal måske genoptages

Principmeddelelsen betyder, at Ankestyrelsens administrative praksis i sager om enkeltudgifter er ændret.

Derfor skal kommunerne og Ankestyrelsen tage stilling til, om sager, hvor der er givet afslag på hjælp til enkeltudgifter til forhøjede energiudgifter, som vedrører perioden fra den 1. oktober 2021 og indtil offentliggørelsen af denne principmeddelelse den 31. januar 2023, skal genoptages.

En afgørelse skal genoptages, hvis den er i strid med den praksis, som fremgår af principmeddelelsen. 

Ankestyrelsen er ved at gennemgå relevante sager og kontakter selv de borgere, som har haft en sag i Ankestyrelsen, der skal genoptages. Det er den myndighed, der senest har afgjort sagen, der skal se på den igen.

Kommunerne skal derfor genoptage sager, de har afgjort i perioden fra den 1. oktober 2021 og indtil offentliggørelsen af principmeddelelsen den 31. januar 2023, hvis sagerne ikke er afgjort i overensstemmelse med principmeddelelsen, og borgeren ikke har klaget til Ankestyrelsen.

Læs hele principmeddelelsen her

Relaterede artikler

Nyeste artikler