2 C
Randers
onsdag, februar 28, 2024

SF: Børn med særlige behov mistrives

Læserbrev af Rosa Lykke Yde, byrådsmedlem og formand for socialudvalget, Randers kommune og Charlotte Broman Mølbæk, medlem af folketinget for SF, handicap- og inklusionsordfører.

Alle børn har brug for et skoletilbud de kan trives i, være dem selv i og lære i.  Det gælder også børn, der har brug for specialundervisning. 

Får børn med særlige behov en skoledag, hvor de får den rette specialfaglige støtte og er i et roligt miljø, så er det en investering i det enkelte barns trivsel og læring. Men i særdeleshed også dets fremtid. 

Derfor er vi nødt tale om fremtidens specialklasser og specialskoler. Hvad vil vi med specialundervisningen? Hvad ønsker vi for sårbare børn og er vi villige til at prioritere dem? 

Alt for mange børn med særlige behov, sidder fast i et alment skoletilbud uden at få rette hjælp. Alt for mange bliver hjemme fra skole i både måneder og år. 

I Randers fortæller mange forældre til børn med særlige behov, at deres børn stort set ingen reel undervisning får. De fortæller, at afspecialiseringen gennem de seneste år for alvor er blevet en realitet pga. af massive besparelser på specialundervisningsområdet. 

Det er blevet svære at få rette hjælp hurtigt og specialiserede skoletilbud er blevet forringet og afspecialiseret. Et eksempel herpå er, at andelen af pædagogmedhjælpere uden uddannelse er steget kraftigt. Sådan går det, når et flertal i byrådet vælger at skære i budgetterne endnu en gang og trodser forældres og fagpersonalets alvorlige advarsler. 

Et flertal i byrådet har simpelthen ikke haft drømme og visioner for børn med særlige behov. 

I stedet har man villet ”ligestille” almen skolerne og specialskolen. Det er skræmmende, at man er ligeglade med børnenes behov for specialiseret viden i deres skoletilbud. For det er ikke frås, men det er en nødvendighed for at de børn kan trives og lære. Det er det vi betaler vores skat til.

I SF er vi ikke i tvivl, det er en af nyere tids største politiske katastrofer i Randers. Desværre sker samme spareøvelser på de sårbare børn rundt om i landet. 

ALLE børn skal have reelt lige muligheder for at blive den bedste udgave af sig selv. Og man behandler bedst børn lige ved at behandle dem forskelligt. De har forskellige behov og forskellige udfordringer. De skal have rette hjælp hurtig og fagligheden skal være på plads. 

Kvaliteten og fagligheden er afgørende, ellers bliver specialundervisning bare opbevaring. 

Men byrådet i Randers kommune insisterer fortsat på de voldsomme besparelser på Randers Specialskole, samtidigt med man også gennemfører besparelser på PPR. I SF vil vi stoppe for de utallige nedskæringer på de mest sårbare børn. 

Pengene skal fremover følge barnet, så der ikke kan puttes sparede penge i anden kasse. Vi vil sikre specialiseret viden fra regionalt videnscenter, som kommunen skal følge. Og så skal barnet have ret hurtig hjælp fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) inden for 14 dage.  

Når børn ikke får den rigtige hjælp med det samme, får mange det meget dårligere og nogle går helt i stykker. Det kan vi ikke være bekendt overfor børnene og deres familier.

Relaterede artikler

Nyeste artikler