11.8 C
Randers
lørdag, maj 25, 2024

Store besparelser på budgettet i Randers Kommune

Hør debatten mellem fire byrådspolitikere, som svarer på spørgsmål omkring tilskud til foreninger for socialt udsatte, kollektiv trafik og besparelser på budgettet.

På podcasten herunder kan du høre debatten.

Besparelser på socialområdet

Stine Ejby Falk (S), Louise Høeg (V), Bo Vestergaard (C) og Lars Axel Nielsen (LA) vil gøre hvad de kan for at undgå besparelser på det sociale område, men vil ikke love, at det ikke sker.

Der skal udarbejdes et budget budgetforslag, som skal skabe mulighed for, at økonomien på socialområdet kan komme i balance – svarende til at områdets økonomi forbedres med 45 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Derfor blev det besluttet at der udarbejdes et katalog med forslag til besparelser på socialområdet, der i størst muligt omfang kan bidrage til den fornødne økonomiske forbedring på området.

Det blev ligeledes besluttet, at der udarbejdes et katalog med forslag til effektiviseringer/omprioriteringer internt på socialområdet, der kan bidrage til den fornødne økonomiske forbedring på området.

Tildeling af § 18 midler

Randers Kommune yder hvert år økonomisk støtte til frivillige sociale foreninger. I budgettet for 2024 er der 1.813.167 kr. til rådighed til støtte af frivilligt socialt arbejde. Der var ansøgningsfrist den 1. februar 2024, og der er indkommet 77 ansøgninger, hvoraf forvaltningen indstiller, at de 65 imødekommes helt eller delvist.

SAM foreningen tildeles ikke af det ansøgte, da denne organisation allerede er

forhåndstildelt 575.000, hvilket overskrider ovenståede forslag for beløbsgrænser.

På byrådsmødet den 18. marts blev der vedtaget et pointsystem for tildeling af midlerne, og det mødte kritik, at dette system blev vedtaget efter ansøgningsfristen var udløbet.

Besparelser på den kollektive trafik

I budgetaftale 2024-2027 i Randers Kommune blev det besluttet at foretage reduktioner i den kollektive trafik for at få udgifterne til at passe med budgettet.

Derfor skal der spares 8 mio. kr. er udmøntet ved en reduktion af bybus linje 4 og tilpasninger på linjerne 1A, 12, 16, 18.

Debat om politiske forskelle

Af denne podcast fremgår det, at de fire medvirkende politikere stort set er enige i alle punkter. Derfor debatteres forskellen og ligheden mellem partierne.

Relaterede artikler

Nyeste artikler