26.9 C
Randers
lørdag, august 13, 2022

Stort gravearbejde er i gang

Nu er der gang i gravearbejdet til en ny dobbeltrettet cykelsti på Tørvebryggen i Randers.

Stien er led i et større trafikprojekt ved Havnegade i Randers, der skal gøre det lettere og mere trygt at være gående og cyklist i centrum af Randers. I forbindelse med etableringen af cykelstien vil der være omkørsel for cyklister ved Laksetorvet.

Lyskrydset ved Busterminalen flytter mod nordøst, der kommer en ny dobbeltrettet cykelsti på Tørvebryggen og de fleste parkeringspladser på Trangstræde flytter til Bolværksgrunden. Det sker for at skabe en mere sikker forbindelse over Havnegade for bløde trafikanter og for at klargøre området til Flodbyen. Arbejdet forventes at være afsluttet til december og kan medføre trafikale gener undervejs.

Konkret vil krydset ved Busterminalen på Havnegade blive flyttet cirka 70 meter mod nordøst, mens der på strækningen fra Regnskoven langs Tørvebryggen og frem til det nye kryds vil blive etableret en ny dobbeltrettet cykelsti. Arbejdet bliver udført for blandt andet at skabe en mere sikker stiforbindelse for bløde trafikanter langs Tørvebryggen og over Havnegade.

Forvent mere kø på Havnegade i myldretiden

Mens arbejdet står på vil der være afspærringer og omkørsler for cyklister ved Laksetorvet., men Randers Kommune forventer ikke, at det bliver nødvendigt at spærre vejen for den øvrige trafik.

»Vi har tilrettelagt arbejdet på en måde, så der stort set altid vil være to spor farbare i begge retninger på Havnegade. Men det vil være nødvendigt at indsnævre vejen, og da den i forvejen er belastet af trafik, forventer vi at det vil give ekstra kø. Derfor opfordrer vi til, at man så vidt muligt undgår Havnegade, når der er mest trafik eller finder alternative ruter,« siger projektchef Grethe Helledi.

Trafikbelastningen på Havnegade er størst om morgen fra kl. 07.00-09.00 og igen om eftermiddagen fra 15.00-17.00, hvor det altså vil være en god ide at finde alternative ruter. Trafikken på Tørvebryggen forventes ikke at blive mærkbart generet. Her vil der til gengæld være omkørsel for cyklister i forbindelse med etableringen af den nye dobbeltrettede cykelsti.

Nødvendigt at flytte parkeringspladser

Ud over at skabe en mere sikker stiforbindelse for bløde trafikanter er flytningen af krydset en del af Udviklingsplanen for Flodbyen. For ved at flytte indkørslen til busterminalen cirka 70 meter mod nordøst vil der være plads til at skabe forbindelse mellem Midtbyen og Bolværksgrunden. Netop denne forbindelse er en af grundstenene i Udviklingsplanen for Flodbyen.

En flytning øger desuden bussernes fremkommelighed. Det kræver dog, at der bliver ændret på den parkeringssøgende trafik til Trangstræde, og derfor er der planer om at flytte en stor del af de eksisterende parkeringspladser i Trangstræde cirka 100 meter til Bolværksgrunden. Samlet set vil flytningen medføre en lille forøgelse af antallet af parkeringspladser i midtbyen. Flytningen vil desuden give mulighed for at indrette parkeringsarealet på Trangstræde til et midlertidigt byrum, som vil give bedre plads for de mange ventende buspassagerer.

I alt er der afsat 11,6 millioner kroner til projektet, hvoraf Vejdirektoratet bidrager med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje. Randers Kommune forventer, at arbejdet vil være afsluttet til december 2022.

Relaterede artikler

Nyeste artikler