15.2 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

Svejstrup Bæk er forvandlet til et godt sted for dyr og planter

Ni nyanlagte gydebanker, der fredag (17/12) blev indviet af borgmester Torben Hansen, har forbedret forholdende for blandt andet ørreder i den bynære Svejstrup Bæk i Doktorparken. Fremover skal elever fra Oust Mølleskolen være med til at passe godt på bækken.

Går man en tur langs Svejstrup Bæk i Doktorparken, er der gode muligheder for at se naturen blomstre i det rislende vand. Ni nye gydebanker har nemlig forbedret forholdene – ikke mindst for ørreder, og det blev fredag (17/12) markeret med en indvielse, hvor blandt andre borgmester Torben Hansen og Svejstrup Bækkens venner deltog.

»Vi har med projektet skabt forbedrede levevilkår for dyr og insekter og genskabt nogle af de gode forhold i Svejstrup Bæk. Det betyder, at vi nu kan gå en tur langs bækken her i vores bynære naturpark og nyde synet af store, flotte gydende havørreder. Projektet er derfor ikke kun godt for naturen i bækken – det er også godt for den rekreative oplevelse, vi som mennesker kan få i naturen,» siger borgmester Torben Hansen.

Oust Mølleskolen udnævnt til vandløbet vogtere

Projektet i Svejstrup Bæk omfatter en strækning på omkring 1,6 kilometer med start nedenfor togbanen og videre gennem Doktorparken til Vasen syd for Viborgvej. Her er der lagt 100 m3 grus og sten i bækken fordelt på ni flotte gydebanker. Seks af gydebankerne ligger langs stien ved Doktorparken, mens de sidste tre gydebanker er placeret nær Børnehaven Ålykke og bofællesskabet A/B Åldalen 86, hvor der også er mulighed for at gå en tur langs bækken på vestsiden af Svejstrup Bæk mod Vasen.

Gydebankerne skaber optimale betingelser for, at ørreder kan formere sig. Samtidig er de med til at genskabe et naturligt liv af smådyr og vandplanter. Og i den forbindelse har eleverne på Oust Mølleskolen fået tildelt en vigtig opgave. Under indvielsen blev skolen nemlig udnævnt til vandløbets vogtere, sådan at de som en del af undervisningen får til opgave at passe på bækken.

borgmester Torben Hansen og Thorbjørn Lager fra Oust Mølleskolen lagde sten i én af de ni nye gydebanker i Svejstrup Bæk

Større indsats for at forbedre vandløb

Projektet i Svejstrup Bæk er finansieret af statslige midler og gennemført af Randers Kommune i samarbejde med lodsejere langs bækken. Det er en del af en større indsats for at forbedre vandløbene, hvor byrådet også lokalt har afsat penge til natur og vandløbsforbedringer.

I Randers Kommune er der således planer om projekter i blandt andet Kåtbæk, Alling Å, Tvede Å, Øster Tørslev Å, Fleg Bæk, Brugsgård Møllebæk, Tjærby Bæk m.m. Projekterne handler – ud over etablering af gydebanker – om at fjerne spærringer for fisk og enkelte steder om genslyngning, så vandløbet får et mere naturligt forløb. Og erfaringer fra tidligere projekter viser, at det virker. I Tvede Å er det f.eks. lykkedes at skabe mere end en fordobling af fiskebestanden.

Hvad de nye gydebanker i Svejstrup Bæk kommer til at betyde, vil fremtiden vise. Men allerede nu har kommunens vandløbsmedarbejdere konstateret, at ørrederne har taget godt imod de nye gydebanker.

Relaterede artikler

Nyeste artikler