-1.4 C
Randers
torsdag, november 30, 2023

Tilbuddet HUSET i Randers afhjælper et stigende pres på psykiatrien

Den 1. oktober sidste år åbnede et nyt tiltag for børn og unge med livsudfordringer. Det er Tilbuddet HUSET på Mysundevej 10 i Randers, som bl.a. afhjælper et stigende pres på psykiatrien og dermed efterlader mange unge med ubehandlede diagnoser eller problemer.

Tilbuddet HUSET er ikke et døgntilbud, men et supplement til eksisterende tilbud inden for området.

Indsatsen er målrettet unge i alderen 12-18 år med et bredt spektrum af psykiatriske diagnoser. Derfor er der behov for en høj socialfaglig indsats, som kræver, at der etableres en individuel helhedsorienteret tilgang til de unge.

Der kan ligeledes laves indsatser for unge fra 18. år, men i de tilfælde henhører det andre paragraffer.

Det er primært unge med komplekse psykiske, personlige og sociale udfordringer, heriblandt unge med spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelser, autisme, unge med selvskadende adfærd eller unge som er selvmordstruede. Desuden indskrives også unge, som er udadreagerende.

Det er et sted, hvor den unge kan komme i dagtimerne, få hjælp til sin situation og tilbringe tid i trygge rammer, samtidig med at familien bliver aflastet. Dette betyder blandt andet, at den unges forældre stadig kan gå på arbejde og bevare en normal tilknytning til arbejdsmarkedet. Den unges søskende vil også opleve en hverdag med mere overskud og færre forstyrrelser.

Mette Mandal er afdelingsleder, og er ansat til at forestå den daglige drift af stedet. Hun har mange års erfaring med at arbejde med unge mennesker, som er ramt af særlige livsudfordringer.

Mette Mandal

»Hele familien bliver hårdt ramt, når der opstår problemer. Nogle forældre må blive hjemme fra arbejde, og med tabt arbejdsfortjeneste. Det kan også være hårdt at have en bror eller søster, som har det svært. Ægteskaber går i opløsning, så det har mange menneskelige omkostninger,« siger Mette Mandal.

»Derfor bliver familierne involveret, for at give forældrene nogle redskaber til at hjælpe med at løse problemer. Vi er med hele vejen,« fortæller hun, og tilføjer, at formålet er, at de unge skal tilbage til nærmiljøet.

»Vi har stor fokus på psykisk og social støtte, men udover dette fokuserer vi også på fysisk sundhed. Motion og yoga er en vigtig del af vores program, da det har en positiv indvirkning på mental sundhed og generelt velvære,« understreger afdelingslederen.

Gennem denne proces hjælpes de unge med at indse, at de er mere end bare diagnosen, og at de har andre sider af sig selv, som de har glemt. Herved vil Tilbuddet Huset skabe vedvarende resultater for den unge, så de kan live et fyldestgørende liv.

Behovet er desværre stort
Der er lang ventetid i psykiatrien, fordi der bliver mere og mere mistrivsel i familierne konstaterer Mette Mandal, og derfor er behovet desværre stort for institutioner som Tilbuddet Huset.

Ikke alle unge har diagnoser, men have andre problemer. Bl.a. hjælper institutionen ofte familier med at få struktur på hverdagen, som f.eks. at passe sin skole gang, men det hele tager altid udgangspunkt i den unges forudsætninger.

Vi har en god dialog med de praktiserende læge, som laver den ene underretning efter den anden, og ikke ved hvad de skal stille op med de unge mennesker. De er jo slet ikke klædt på til at tage sig af sådanne problemer

Mette Mandal

»Vi er et supplement til f.eks. psykiatrien, hvor en medicinsk behandling ikke kan stå alene, men hvor der også er behov for en massiv pædagogisk indsats.«

Tilbuddet Huset har plads til 10 unge ad gangen.

Kommunerne henviser
Det er kommunerne som henviser de unge til Tilbuddet Huset. Sammen med henvisningen følger altid en handleplan, som er fastlagt af kommunen. Og ud fra handleplanen, bliver der arbejdet målrettet på at opnå de bedste resultater.

Det er lykkedes til fulde i det år, hvor institutionen har eksisteret.

Der er ingen tidsbegrænsning på hvor længe opholdet kan vare. Det kan variere lige fra tre måneder til halvandet år.

Tilbuddet HUSET har også et integreret skoletilbud, som lever op til kravet fra kommunerne. Målet er på sigt, at sikre en god overgang fra skole i Tilbuddet HUSET til den sædvanlige skole.

»Vi samarbejder med den unges skole for at fastholde den unges relation til sit nærmiljø, og læreren er ansvarlig for at koordinere og kommunikere med den unges hjemskole. Der er også mulighed for, at den unge kan komme på besøg i egen skole,« oplyser Mette Mandal.

Der er ansat et bredt tværfagligt team
Personalegruppen er tværfagligt sammensat, da hver medarbejder har deres egne særskilte kompetence- og ansvarsområder.

Der er ansat gestaltterapeut, sygeplejerske, assistenter, pædagoger, lærer og kostvejleder.

Uanset faggruppe modtager alle medarbejderne et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, som tager udgangspunk Alle vores medarbejdere, uanset faggruppe, modtager er særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, som tager udgangspunkt i SULT-Akademiets principper.

I alt er der 16 ansatte.

Erfaren ledelse
Ideen udsprang sig af, at sygeplejerske Camilla Bach Sørensen gerne ville have et tilbud, der var et supplement til de offentlige tilbud, men som samtidig sikrede, at forældrene kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet og ikke gå hjemme på tabt arbejdsfortjeneste. I stedet kunne de komme ud og vedligeholde deres tilknytning til arbejdspladsen.

Camilla Bach Sørensen

Anbringelse udenfor hjemmet kan gøre det svært for en familie at bevare en sammenhængende hverdag. Derfor ønskede Camilla Bach Sørensen, at tilbuddet skulle sikre et mindre indgreb i familien frem for en anbringelse uden for hjemmet.

Camilla Bach Sørensen har i adskillige år arbejdet på Skejby Sygehus neonatale børneafdeling, samt været ansat i vikarbureau, hvorfra hun har hendes brede erfaring med koordinering af sygepleje af børn, der bliver udskrevet fra hospitaler til deres egne hjem.

I august 2009 etablerede Camilla virksomheden, Det Sundhedsfaglige Børneteam, da hun så et behov for at tilbyde syge og handicappede børn og deres familier et målrettet professionelt pleje- og behandlingstilbud i barnets eget hjem.

Hun mente, der manglede et tilbud, som kunne arbejde helhedsorienteret, altså både med den unge og den unges pårørende, således at alle involverede kan få andre perspektiver og handlestrategier for fremtiden.

Derfor oprettede hun Tilbuddet Huset, og ansatte kort tid efter Mette Mandal som afdelingsleder.

Hun har stor erfaring både som pædagog og leder, og denne kombination gør hende særligt egnet til at lede Tilbuddet HUSET.

Mettes Mandals erfaring danner grundlaget for tilbuddet, som fokuserer på at inddrage den individuelle unge samt deres familie i behandlingen.

Tilbuddet Huset sikrer sig, at personalegrupperne altid er opdateret med den nyeste viden på deres særlige område.

Til det trækker Mette Mandal ofte på anerkendte specialister fra hele landet.

Seneste havde institutionen besøg af den kendte psykiater Henrik Rindom, som er Danmarks førende ekspert indenfor afhængighed og misbrug.

Også i fremtiden vil Mette Mandal lave spændende arrangementer. Allerede den 23. november har hun arrangeret en temadag om ”Barnets lov.”

Temadagen er rettet mod fagfolk.

Tilbuddet HUSET

Relaterede artikler

Nyeste artikler