15.2 C
Randers
lørdag, juni 22, 2024

To projekter tildelt Randers Arkitekturpris 2021

Det første projekt, som blev præmieret, er The Nordic Barnhouse, som ligger i udkanten af Tebbestrup af arkitekt og bygherre er Bruno Jakobsen.

»The Nordic Barnhouse præmieres for sin suveræne balance mellem det enkle og det forfinede. Hele vejen igennem, både inde og ude, holdes fokus på at skabe samhørighed med den omgivende natur, som får lov at komme helt tæt på og udgøre en uadskillelig del af den tilbageholdende arkitektur, der beviser, at der med få, velvalgte midler kan skabes helt unikke kvaliteter ved at tage udgangspunkt i stedets ånd,« lyder det fra bedømmelseskomiteen.

Huset er et enfamiliehus beliggende på en kuperet naturgrund på 9000 m2 midt i fredskov.

Regnvandsbassin på Østervold
Efterfølgende blev Regnvandsbassin på Østervold præmieret. Bygherre er Vandmiljø Randers og Randers Kommune, landskabsarkitekt er NIRAS.

Bassinet har en teknisk funktion, idet det opsamler og renser overfladevand, inden det ledes videre ud i det nordlige havnebassin. Projektet er et eksempel på hvordan et teknisk bassin er blevet bearbejdet arkitektonisk, så pladsen fremstår som et indbydende grønt og blåt byrum, der skaber rum til ophold og nye forbindelser – til glæde for borgere og besøgende.

»Regnvandsbassinet præmieres for at transformere Østervold og skabe et nyt levested for både mennesker og natur i byen. Det peger frem mod den kommende udvikling af Randers ved at kombinere vand, natur og byliv på en ny og inspirerende måde. Regnvandsbassinet på Østervold har forandret hele pladsens karakter, skabt nyt liv og trukket naturen ind midt i byen. Himlen, bygningerne og Cronhammers Redfall spejles i vandoverfladen og giver rummet et nyt perspektiv. Vandplanter, siv, græsser og blomster gror langs bassinets bredder, og det føles som om et stykke af Gudenåen er løbet gennem Østervold,« lyder det fra bedømmelseskomiteen.

Et projekt fik desuden ros og hædrende omtale
Sognehuset ved Sct. Peders Kirke blev desuden fremhævet med ros og hædrende omtale. Bygherre er Randers Nordre Provsti og arkitekterne bag er VMB og CUBO Arkitekter.

Sognehuset er placeret på en hjørnegrund ved Vestervold med en central bymæssig placering op ad den historiske Sankt Peders Kirke fra år 1902. Det nye Sognehus tilfører nye moderne rammer for afholdelse af kirke- og kulturarrangementer. Sognehuset tilpasser sig den historiske kirke med en arkitektur, hvor der i materialevalg og facadeløsning er valgt et underspillet men moderne udtryk – som kontrast til kirken. En mindre forbindelsesgang kobler huset på kirken.

»Skt. Peders Hus modtager hædrende omtale, som et fint eksempel på hvordan der med den rette proces, trods begrænsede midler, kan skabes arkitektur som både indpasser sig på stedet og samtidigt løfter det videre med nye kvaliteter. Valget af placering er resultatet af en undersøgelse af mange alternativer og ideer, hvilket har været centralt i at finde netop den løsning, som nu fremstår helt naturlig og overbevisende,« lyder det fra bedømmelseskomiteen.

Baggrund
Randers Kommunes Arkitekturpris uddeles hvert andet år på Arkitekturens Dag til de bedste og mest interessante projekter inden for byggeri, bevaring, landskabsarkitektur og byrum.

Alle kan indstille projekter til at modtage arkitekturprisen. I år har Randers Kommune modtaget 28 forslag til prisen.

De indstillede projekter vurderes af en bedømmelseskomite, bestående af eksterne fagdommere, samt udpegede medlemmer af Udviklingsudvalget og Bevaringsudvalget.

Relaterede artikler

Nyeste artikler