13.1 C
Randers
lørdag, september 23, 2023

Torben Hansen genvalgt til borgmester

Det var for en gangs skyld Bjarne Overmark fra Beboerlisten, som indtog borgmesterstolen, da det ny byråd mødtes første gang. Som det længstsiddende medlem af byrådet, var det hans lod at lede mødet, indtil der var valgt borgmester.

Det første punkt på dagsordenen var valg af borgmester. Steen Bundgaard (S) foreslog genvalg til Torben Hansen.

Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten ønskede skriftlig afstemning om borgmesterposten, hvorefter der blev uddelt stemmesedler. Lise-Lotte Leervad Larsen og Claus Berggren samlede stemmesedlerne, og Torben Hansen blev valgt med 24 stemmer.

Herefter indtog Torben Hansen atter borgmesterstolen, hvor han takkede for valget, og bød det nye byråd velkommen til arbejdet.

»Vi er alle her i salen blevet pålagt et ansvar, som vælgerne har pålagt os, og som vi selv har søgt med åbne øjne,« sagde den nyvalgte borgmester.

»Vi skal sætte en retning for Randers Kommune, og samtidig lytte til, og inddrage borgerne i beslutningerne,« betonede Torben Hansen.

»Randers Kommune har mange udfordringer, og en del af dem ser vi sandsynligvis forskelligt på. Men jeg tror også, at hvis vi hver især skulle angive de fem største og vigtigste udfordringer på en liste, så vil der være et stort sammenfald her i byrådet. Det bør give grobund for, at vi kan adressere og løse udfordringerne. Men det betyder også, at vi i den kommende periode alle skal have modet til i den politiske debat, at vove sig frem for at blive imødekommet, fordi vejen til det samfund, vi kender i dag, er brolagt med kompromisser, og det er vel egentlig gået meget godt,« betonede han.

»Vi skal respektere transparens og fortrolighed, respektere uenigheden og det gode argument,« understregede borgmesteren.

Han oplyste, at han snarest vil finde et tidspunkt hvor han vil drikke kaffe med hver enkelt byrådsmedlem, og lovede i den forbindelse de kommende gruppeformænd, at han ikke vil lokke nogen i fordærv.

Torben Hansen sluttede med at invitere til et bredt samarbejde i tillid og fortrolighed.

Bjarne Overmark, Beboerlisten, havde for en stund overtaget borgmesterstolen

Herefter var der valg af 1. vicebormester og 2. viceborgmester. Dette valg sker ved forholdstalsvalg under ét.

Valggrupperne fordelte sig således:

Gruppe 1: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige. (25 stemmer)

Gruppe 2: Østbroen, Velfærdslisten, Beboerlisten og Enhedslisten. (6 stemmer)

1. viceborgmester: Claus Berggren

2. viceborgmester: Mogens Nyholm

Økonomiudvalget:

● Torben Hansen (S), formand
● Claus Berggren (V), næstformand
● Christian Engelbrecht Pedersen (S)
● Steen Bundgaard (S)
● Ellen Petersen (S)
● Morten Lindberg (V)
● Rosa Lykke Yde (SF)
● Bo Vestergaard (KF)
● Erik Bo Andersen (Østbroen)

Miljø –og teknikudvalget:

● Nick Zimmermann (DF), formand
● Jens Peter Hansen (V), næstformand
● Karen Lagoni (S)
● Anker Boje (S)
● Christian Engelbrecht Pedersen (S)
● Bo Vestergaard (KF)
● Frida Valbjørn Christensen

Udviklingsudvalget:

● Claus Berggren (V), formand
● Karen Lagoni (S), næstformand
● Steen Bundgaard (S)
● Anders Henrik Jensen (V)
● Mogens Nyholm (RV)
● Daniel Madié (KF)
● Peter Møller Kjeldsen (Østbroen)

Børne- og familieudvalget:

● Mogens Nyholm (RV), formand
● Pia Moldt (S), næstformand
● Lise-Lotte Leervad Larsen (S)
● Anne Hjortshøj (S)
● Louise Høeg (V)
● Christina Kjærsgaard (Østbroen)
● Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten)

Skole- og uddannelsesudvalget:

● Lise-Lotte Leervad Larsen (S), formand
● Bo Ratz (KF), næstformand
● Stine Ejby (S)
● Anne Hjortshøj (S)
● Henriette Malland (S)
● Morten Lindberg (V)
● Bjarne Overmark (Beboerlisten)

Socialudvalget:

● Rosa Lykke Yde (SF), formand
● Henriette Malland (S), næstformand
● Stine Ejby (S)
● Lise-Lotte Leervad Larsen (S)
● Lars Axel Nielsen (NB)
● Frida Valbjørn Christensen (EL)
● Bjarne Overmark (Beboerlisten)

Omsorgsudvalget:

● Ellen Petersen (S), formand
● Lars Axel Nielsen (NB), næstformand
● Karen Lagoni (S)
● Pia Moldt (S)
● Jens Peter Hansen (V)
● Jesper Gade (S)
● Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten)

Beskæftigelsesudvalget:

● Bo Vestergaard (KF), formand
● Jesper Gade (S), næstformand
● Henriette Malland (S)
● Claus Berggren (V)
● Jens Peter Hansen (V)
● Bjarne Overmark (Beboerlisten)
● Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten)

Sundhed, idræt og kultur:

● Louise Høeg (V), formand
● Pia Moldt (S), næstformand
● Stine Ejby (S)
● Jesper Gade (S)
● Lars Søgaard (V)
● Daniel Madié (KF)
● Christina Kjærsgaard (KF)

Landdistriktsudvalget:

● Anne Hjortshøj (S), formand
● Lars Søgaard (V), næstformand
● Anker Boje (S)
● Jesper Gade (S)
● Nick Zimmermann (DF)
● Bo Ratz (KF)
● Erik Bo Andersen (Østbroen)

Børn- og ungeudvalget:

● Steen Bundgaard (S), formand
● Louise Høeg (V), næstformand

Havnebestyrelsen:

● Daniel Madié (KF), formand
● Anker Boje (S), næstformand
● Morten Lindberg (V)
● Nick Zimmermann (DF)
● Peter Møller Kjeldsen (Østbroen)
● Per Hastrup (Dansk Industri)
● Kim Stæhr Christensen (3F)

Næste byrådsmøde finder sted den 13. december, klokken 16.00.

Relaterede artikler

Nyeste artikler