0.3 C
Randers
tirsdag, december 6, 2022

Tragedien i Fields kunne muligvis være undgået

Regeringen har slagtet en forsøgsordning, hvor en psykiatrisk sygeplejerske kørte ud til psykisk syge sammen med politiet.

Fra 1. januar i år sluttede et pilotprojekt, som skulle gøre hjælpe psykisk syge, når de havde behov for det.

Fra alle sider blev projektet modtaget positivt fra alle involverede parter, og efter forsøgets ophør efterlyster både politiet og psykiatrien en fortsættelses af ordningen.

Formand for SIND Mia Kristina Hansen vil ikke afvise, at drabene på tre personer, og syv tilfælde af forsøg på drab, kunne være undgået.

I månederne op til Fields-skyderi blev gerningsmanden afvist i psykiatrisk specialtilbud, og en undersøgelse foretaget af et taskforce viser, at han umiddelbart inden skyderiet havde forsøgt at komme i forbindelse med det pskykiatriske system.

»Det er svært at spå, om det kunne have været forhindret ved et Fælles Udrykningsteam, men risikoen ville givet være mindre, og endnu mindre hvis manden havde fået den rette hjælp fra starten,« pointerer hun.

Jane Heitmann (tv) og Mia Kristina Hansen (th)

Venstre var villig til at fortsætte ordningen

Formand for Folketingets sundhedsudvalg Jane Heitmann (V) har været i praktik ved Fyns Politi, og var med et udrykningsteam på arbejde sammen med en psykiatrisk sygeplejerske.

»Det blev en kæmpe øjenåbner at få et førstehåndsindtryk af hvad der sker ude i virkeligheden,« siger Jane Heitmann, og ønskede i forbindelse med en 10-årig psykiatriplan at få ordningen gjort permanent, og døgnbemandet.

Venstre var villig til at fortsætte ordningen, og ville lade den indgå i de psykiatriforhandlinger, som fandt sted kort før valget.

»Venstre har haft en bred vifte af forslag med til forhandlingsbordet siden drøftelserne om en ny psykiatriplan startede i foråret med forskellige tema-drøftelser. Vi har bl.a. italesat, at vi ønsker en akuttelefon for psykiatriens brugere og deres pårørende – et slags 114-nummer. Men vi blev desværre præsenteret for en færdig psykiatriaftale indgået af de røde partier. Tilbuddet var, at Venstre kunne tilslutte sig aftalen, som den forelå, eller vælge at stå udenfor. Vi tilsluttede os aftalen, men undrer os over, at regeringen ikke har ønsket realitetsforhandling,« siger Jane Heitmann.

De første erfaringer var positive

I Region Sjælland viste de første erfaringer, at der skete færre tvangsindlæggelser.

Ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg forklarede, at en indlæggelse i psykiatrien nogle gange helt kunne undgås, fordi sygeplejersker og politi i samarbejde finder et alternativ.

Andre gange har en læge allerede besluttet, at borgeren er så syg, at det er nødvendigt med en tvangsindlæggelse.

»Den beslutning kan vi ikke ændre, men vi kan medvirke til, at indlæggelsen bliver mindre dramatisk,« siger Mia Hesselberg.

Medlem af Folketinget Liselott Blixt (ufg). er skuffet over nedlæggelsen, og mener at politikerne hele tiden sylter psykiatrien.

Derfor spurgte hun sundhedsminister Magnus Heunicke hvorfor regeringen ikke har prioriteret at videreføre dette projekt, som er et samarbejde mellem politi og region.

Sundhedsministeren siger, at det vil være de enkelte politikredse og regioner, der træffer de fornødne beslutninger, om i hvilket omfang de vil videreføre projektet med de fælles udrykningsteams, eller om samarbejdet lokalt skal indrettes på en anden måde.

Det er svært at spå, om det kunne have været forhindret ved et Fælles Udrykningsteam, men risikoen ville givet være mindre, og endnu mindre hvis manden havde fået den rette hjælp fra starten

Formand for SIND, Mia Kristina Hansen

Fyns Politi fortsætter ordningen

I forbindelse med forsøgsperioden med det Fælles Udryknings Team er der udarbejdet en evalueringsrapport.

Af denne evalueringsrapport fremgår det, at der har været behov for en juridisk afklaring på et par forhold.

Det drejer som om afklaring på, hvorvidt og hvornår det er tilladt for sygeplejerskerne at foretage sundhedsfaglige opslag i borgerens patientjournal, og hvornår denne viden må deles med politiet. Ligeledes har der været uklarheder omkring sundhedspersonalets journalføring.

Juridisk chefkonsulent Janne Svärd ved Politiet Fyns, har svært ved at se hvilke juridiske problemer der skulle være ved projektet.

Derfor har Fyns Politi ufortrødent fortsat projektet.

Formand for Psykiatri- og socialudvalget Region Syddanmark Mette Bossen Linnet (V) fortæller, at der fortsat arbejdes med afklaring af disse forhold i regi af sundhedsstyrelsen.

»Men de her uafklarede forhold er ikke er noget der forhindrer os i at arbejde i og få noget ud af det Fælles Udryknings Team. Der er heller ikke nogle juridiske problemer med den måde vi lige nu arbejder og samarbejder i det Fælles Udrykningsteam, sådan som Fyns Politi også nævner,« understreger hun.

Formand for Psykiatri- og socialudvalget Region Syddanmark Mette Bossen Linnet (V)

Reduceret team i Østjylland

I Østjyllands Politi var otte-ti politifolk og seks sygeplejersker fast tilknyttet, og det gav dels et sammentømret team, dels et stort kendskab til hinandens fagligheder. Dertil kom, at man fik oparbejdet et indgående kendskab til at arbejde med personer med psykiske lidelser.

FUT’s arbejde høster ros fra alle sider i det østjyske. Både fra de praktiserende læger, læger i psykiatrien, opholdssteder og fra de psykisk syge selv. Også i vagtcentralen og hos politikollegerne er man glade for FUT, fordi de aflaster beredskabet. Præcist hvor meget er dog svært at gøre op i tal, men det kan bestemt mærkes, fastslår politikommissær Allan Nielsen.

Han ser helt klart perspektiver i, at FUT får lov at fortsætte, og håber stadigvæk på, at der vil komme en løsning, så ordningen kan genoptages og ser gerne, den bliver permanent.

»Jeg ser gerne en permanent, og endda udvidet ordning, så FUT kan rykke ud om aftenen og i weekenderne, hvor behovet også er stort,« siger Allan Nielsen.

Det har ikke været muligt, at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

Relaterede artikler

Nyeste artikler