15.8 C
Randers
lørdag, juli 13, 2024

Tusindvis af børn har forældre i fængsel – nyt materiale skal hjælpe

I Danmark er der konstant omkring 4.000 børn med forældre i fængsel. Nyt informationsmateriale til blandt andet lærere og pædagoger skal være med til at sikre, at børnene får bedre støtte.

»Nogle gange drømmer jeg om ham. Han sidder der og fryser og ikke får mad.« (Jannik, 9 år)

Sådan lyder bare ét udsagn fra et barn af en indsat. Og han er ikke alene.

Flere tusinde børn har hver dag en forælder, der sidder i fængsel eller en arrest. 5-6 procent af en børneårgang oplever, at en forælder kommer i fængsel. Det svarer til ét barn i hver klasse. Derfor udgiver kriminalforsorgen nu nyt informationsmateriale, der skal hjælpe lærere, pædagoger, socialrådgiver og andre, der arbejder med børn, så de bedre kan støtte og hjælpe børn af indsatte.

Materialet er et blandt flere tiltag målrettet børn af indsatte. I løbet af de seneste måneder er der blandt andet åbnet et nyt familiehus i Engelsborg Udslusningsfængsel og etableret flere nye legepladser landet over, som skal være med til at skabe bedre forhold for de mange børn, som har en forælder i fængsel.

● Når en forælder kommer i fængsel, går det særligt ud over børnene. Ikke alene skal de vænne sig til en hverdag uden mor eller far – de er også langt mere udsatte end andre børn og har større risiko for selv at begå kriminalitet. Vi skal som samfund gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de børn, så de ikke havner samme sted som deres mor eller far senere i livet. Det nye informationsmateriale er blot et af flere tiltag, som skal være med til at sikre, at børnene får den støtte, som de har brug for – hvad enten det er i børnehaven, skolen, eller når de er på besøg i fængslet, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

● Børn af indsatte rammes hårdt, når en af forældrene er i fængsel, så de har brug for ekstra opmærksomhed og støtte fra de voksne omkring dem. Jeg håber derfor, at vi med det nye informationsmateriale kan understøtte arbejdet for lærere, pædagoger og socialrådgivere til gavn for børn af indsatte, siger direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Informationsmaterialet består af pjecer målrettet de faggrupper, som i deres arbejde kan møde børn af indsatte. Materialet indeholder fakta om børn af indsatte, konkrete eksempler fra børnenes hverdag og råd til, hvordan man som lærer, pædagog og socialrådgiver kan støtte børn af indsatte.

  • Det er vigtigt at have øje for målgruppen, når der arbejdes med trivsel og udsatte grupper i folkeskolen, og vi håber, at der i skolen tages ansvar for opgaven ved hjælp og brugen af den opmærksomhed, materialet giver, siger næstformand i Danmarks Lærerforening, Niels Jørgen Jensen.
  • Pædagoger spiller en vigtig rolle for børn til indsatte ved at være de trygge professionelle, der tager barnets perspektiv og kan give den nødvendige omsorg og støtte til de børn, som uforskyldt er kommet i en svær og udsat situation. Som pædagoger håndterer vi de mange bekymringer i børnehøjde og arbejder for at sikre et godt samarbejde med familien og en tryg relation til barnet, fordi det er vigtigt, at børnene får lov at være børn og får hjælp til at opretholde en hverdag med leg og venner. Derfor kvitterer vi i BUPL for et fint informationsmateriale, som er helt i tråd med pædagogernes faglighed, siger formand for BUPL, Elisa Rimpler.
  • Som socialrådgivere arbejder vi hver dag med udsatte børn, og en del af dem har forældre der er indsatte. Det er rigtig positivt at socialrådgiverne nu får adgang til et konkret og overskueligt materiale, der kan hjælpe os i arbejdet med barnet. Det er helt afgørende at alle fagpersoner omkring barnet er opmærksom på den situation barnet står i og tager hånd om det, siger forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening, Signe Færch.

Undersøgelser fra blandt andet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) viser, at børn af indsatte påvirkes på mange forskellige måder. Fælles for børnene er dog, at de er langt mere udsatte end børn generelt. Nogle børn kan føle savn, skyld, skam, vrede, bekymring og afmagt. Uanset hvordan det rammer, er det dog afgørende, at barnet ved og mærker, at der er voksne omkring det, som kan give den nødvendige støtte.

Børn af indsatte anbringes ifølge VIVE samtidigt oftere uden for hjemmet, oplever oftere mobning og dømmes oftere for kriminalitet.

Baggrund og fakta:

● I 2005 anslog Det Kriminalpræventive Råd, at der konstant er mellem 4.000 og 7.000 børn i Danmark, som har mindst én forælder i fængsel (jf. rapporten “Fængsledes børn, en udsat gruppe”).

● 5-6 % af en børneårgang oplever, at en forælder kommer i fængsel. Det svarer til ét barn i hver klasse. Det viser en rapport fra VIVE: ”Indsat far, udsat barn?” fra 2016.

● Børn af indsatte oplever oftere mobning, de anbringes oftere uden for hjemmet og de ender oftere med selv at blive dømt for kriminalitet. Det viser både dansk og international forskning på området herunder VIVE-rapporten ”Indsat far, udsat barn?”.

● Citatet fra Jannik på 9 år stammer fra bogen ”Børn af fængslede” af Janne Jakobsen og Peter Scharff Smith.

● Det nye materiale er et resultat af aftalen om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, hvor der blandt andet har været fokus på at forbedre vilkårene for børn af indsatte.

● Informationsmaterialet er det seneste i en række initiativer målrettet børn af indsatte, som er et resultat af den seneste flerårsaftale for kriminalforsorgen:

○ Der er etableret nye legepladser og legefaciliteter i Kragskovhede Fængsel, Enner Mark Fængsel, Herstedvester Fængsel og Jyderup Arrest, ligesom der er ved at blive etableret legeplads i Renbæk Fængsel.

○ Der arbejdes på at etablere besøgsfaciliteter med fokus på børn i Renbæk Fængsel og Søbysøgård Fængsel.

○ Der er igangværende undersøgelser af muligheden for, at børn og indsatte forældre kan kommunikere via videokommunikation.

○ Der er etableret et børnepanel, hvor kriminalforsorgen mødes med relevante organisationer mv. og drøfter vilkårene for børn af indsatte.

Relaterede artikler

Nyeste artikler