13.1 C
Randers
lørdag, september 23, 2023

Verdo lægger slør over åbenheden om fjernvarmeforsyningen

Verdo var igen genstand for debat på aftenens byrådsmøde. Bo Vestergaard Hansen fra Konservative Folkeparti havde bedt om at få behandlet tre punkter,

Sammen med Asger Brorsen har Bo Vestergaard Hansen gravet i Verdos regnskaber, og det har ført til flere politianmeldelser mod forsyningsselskabet.

Fordi Verdo har ikke har overholdt betalingsaftaler med Forsyningstilsynet, og Forsyningstilsynet har kendt Verdo-koncernen skyldig i en række overtrædelser af varmeforsyningsloven, ønskede Bo Vestergaard Hansen sagen behandlet på byrådsmødet.

Det er uansvarlig omgang med kommunekassen

Bjarne Overmark, byrådsmedlem for Beboerlisten

»Det drejer sig om 16,3 millioner kroner, og det er et beløb, der rettelig burde være tilfaldet forbrugerne herunder Randers Kommune, som er stor-kunde. Det er et forhold som Verdos ledelse har holdt hemmeligt for forbrugerne,« begrundede den konservative gruppeformand for at stille tre forslag.

»Byrådet har en forpligtelse til at drage omsorg for skatteborgernes penge. Hvis en leverandør bevisligt snyder Randers Kommune for penge, bør byrådet have interesse i sagen,« lød det videre i begrundelsen.

De tre forslag lød:

1. Byrådet beslutter at Randers Kommune fremover skal føre skærpet internt tilsyn med, at Verdo efterlever de tilbagebetalingsaftaler. Således at Randers Kommune ikke lider unødigt tab.

2. Det besluttes at rette henvendelse til Verdos ledelse om at få igangsat den i 2019 lovede undersøgelse.

3. Det besluttes, at byrådet fremover skal orienteres om nye afgørelser fra myndigheder og tilsyn i relation til Verdo-koncernen, der kan påvirke Randers Kommunes økonomi.

»Vi skylder os selv og skatteborgerne, at der snart bliver ryddet op i det her, og derfor har jeg sat sagen på dagsordenen i dag. Kommunens penge er også skatteydernes penge. Derfor skal Randers Kommune skal følge op på denne sag. Det ville være sket overfor en hvilken som helst anden leverandør,« påpegede Bo Vestergaard Hansen med henvisning til, at Verdo ikke har overholdt den tilbagebetalingsaftale, som er indgået med kommunen.

Samtidig ønskede han, at Byrådet generelt orienteres om de aftaler der indgås, som har indflydelse på kommunens økonomi. »Det er rettidig omhu,« tilføjede han.

Borgmester Torben Hansen understregede at Randers Kommune ikke er tilsynsmyndighed i forhold til priser og regnskaber. Det er derimod Forsyningstilsynet.

Bjarne Overmark, Beboerlisten undrede sig over, at Randers Kommune ikke gør mere for at få de 16,3 millioner kroner tilbage fra Verdo, som kommunen har krav på.

»Det her er uansvarlig omgang med kommunekassen,« bemærkede han.

Pernille Heibøll Sørensen, Velfærdslisten opfordrede til at byrådet står sammen om at lægge pres på Verdo, så der er overblik over økonomien i kommunekassen.

Rosa Lykke Ydes (SF) vurdering var, at Randers Kommune har en usund kultur i relationen mellem Randers Kommune og Verdos ledelse.

»Hvorfor stiller vi ikke nogle krav til den ledelse. Jeg begriber det ikke. Vi har diskuteret det her i årevis, og alligevel går vi på listefod om den varme grød. Vi bør trække en streg i sandet, og stille nogle krav til vores samarbejdspartnere,« erklærede hun.

De tre forslag fra Bo Vestergaard Hansen blev alle stemt ned af et flertal i byrådet.

For stemte konservative, Peter Møller Kjeldsen (Østbroen), Nye Borgerlige, Beboerlisten, Enhedslisten, Velfærdslisten, SF samt Henriette Malland (løsgænger).

Imod var Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti samt Erik Bo Andersen og Christina Kjærsgaard fra Østbroen.

De tre socialdemokrater Christian Engelbrecht, Ellen Petersen og Anker Boje undlod at stemme.

I øvrigt kunne Bo Vestergaard Hansen oplyse på byrådsmødet, at der er flere sager på vej mod Verdo.

Relaterede artikler

Nyeste artikler