-1.4 C
Randers
torsdag, november 30, 2023

Ydelseskontoret hjælper ydelsesmodtagere med at få brugt deres skattefradrag

Nogle af de borgere, som modtager ydelser, kan risikere at få for lidt udbetalt til januar, hvis de ikke indsender deres lønseddel i tide. Ydelseskontoret prioriterer nu indsatsen for at sikre, at borgerne får brugt deres fradrag.

Det er ydelsesmodtagere, som har indtægter, som kan modregnes deres ydelse, der kan gøre brug af skattefradraget. Det kræver dog, at de indsender deres lønseddel for december måned til jobcentrets ydelseskontor inden 29. december, så den kan nå at blive registreret og medregnet. Da det er en meget kort tidsfrist, som er fastsat fra SKATs side, har Ydelseskontoret valgt sætte gang i en ekstraordinær indsats for, at skattefradragene når at blive medregnet.

Hvis ikke lønsedlerne bliver registreret og modregnet inden årsskiftet, vil de berørte borgere for det første få en forsinket udbetaling i januar, men også en mindre udbetaling for deres ydelse optjent i december, da skattefradraget så ikke benyttes for december måned. Det manglende fradrag vil blive reguleret i årsopgørelsen i det nye år.

»Vi er i en situation, hvor tidsfristen for at indsende lønsedlerne er meget kort for borgerne. Derfor tager vi selv aktive skridt for at skaffe oplysningerne og gør alt, hvad vi kan, for at få medregnet lønsedlerne, så borgerne får den korrekte ydelse i tide. Vi sætter kræfter ind for at sikre, at borgerne får udbetalt alle de penge, de er berettiget til. Det er vores fornemmeste opgave at sørge for, at den korrekte ydelse kommer til borgeren i rette tid,« siger Anita Laursen, afdelingsleder for Ydelseskontoret i Randers Kommune.

Retningslinjer fra SKAT

Efter anvisning fra SKAT er kommunernes ydelsessystem KY designet således, at der skal benyttes det skattekort, som er gyldigt på dispositionsdatoen – også selvom den udbetalte ydelse vedrører en anden periode.

Rent praktisk betyder dette, at borgere, som modtager deres lønseddel forud for udbetaling den 30.12.22, har meget kort tid at få denne indsendt til Ydelseskontoret, som ligeledes har et meget snævert vindue til at få lønsedlen registreret og modregnet, idet seneste indberetning i KY er den 29.12.22 kl. 14.00.

Kommunerne har hvert år gjort systemudbyderen KY opmærksom på problematikken, men der er endnu ikke en løsning på problemet. Ydelseskontoret i Randers har haft et øje på problematikken hele efteråret, og derfor har Ydelseskontoret i år lagt en anden strategi for sagsbehandlingen, således at flest muligt undgår at blive berørte af omstændighederne mellem kommunerne og SKAT.

»Vi arbejder på højtryk for at nå så meget som muligt og håber ligesom landets øvrige kommuner på, at der er fundet en løsning på skattefradragsproblematikken til årsskiftet næste år,« siger Anita Laursen.

Travlhed på telefonerne

Lige nu løber Ydelseskontorets medarbejdere også stærkt for at få behandlet så mange nye ansøgninger om forsørgelse som muligt inden årsskiftet.

»Vi kommer ikke udenom, at travlheden får betydning for fradraget for nogle af de borgere, der har ansøgt om kontanthjælp i december måned grundet sagsbehandlingstiden,« siger Anita Laursen og gør opmærksom på, at dette kan betyde flere henvendelser fra borgere i januar og dermed mere travlhed på telefonerne.

Relaterede artikler

Nyeste artikler