-1.4 C
Randers
torsdag, november 30, 2023

Voksentandpleje samles i ny klinik

Randers Kommune har fået 6,4 mio. af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til etablering af en ny tandklinik.

Tandklinikken skal være med til at sikre, at tandplejen kan håndtere den øgede kapacitet som følge af den nye lov om gratis tandpleje til de 18-21-årige.

Med de nye midler øges kapaciteten til de 18-21-årige, så de fortsat kan komme i den tandklinik, hvor de er vant til at få behandling. Det gøres ved at etablere en ny tandklinik, hvor voksentandplejen samles, og den kommer til at ligge på Viborgvej. Placeringen af voksentandplejen i den nye klinik på Viborgvej betyder, at den samles på én lokalitet, fremfor, som i dag, på flere lokationer – herunder en folkeskole. Det giver større faglig sammenhængskraft og tager hensyn til brugernes behov for ro og trygge rammer.

»Med den nye tandklinik får vi bedre mulighed for at fastholde den nye målgruppe i den kommunale tandpleje, samtidig med at vi kan skabe mere tryghed og ro for både de 18-21-årige og de voksne og styrke det faglige arbejdsmiljø for personalet,« siger Lars Høvenhoff, overtandlæge i Randers Kommune og fortsætter:

»En stor del af voksentandplejen ligger i dag på Thors Bakke, og med flytningen af voksentandplejen, vil det frigive den nødvendige kapacitet til den nye målgruppe af 18-21-årige. De 18-21-årige kan bedre fastholdes i den kommunale tandpleje, hvis de får mulighed for at fortsætte deres tandpleje i en af de klinikker, de i forvejen er vant til at komme i fremfor at skulle skifte til en ny klinik, når de fylder 18 år.«

Midler sikrer fornødne kapacitet

I dag kan alle patienter i børn- og ungetandplejen frit vælge, hvilken kommunal tandklinik de ønsker. Det vil også være tilfældet for de 18-21-årige. Forventningen er, at størstedelen af den nye målgruppe vil efterspørge den tandklinik, de kender i forvejen. Derudover vil en del af målgruppen søge en klinik med en central placering i Randers, tæt på deres uddannelsesinstitutioner, fritidsjobs og offentlig transport.

Den nye tandklinik skal derfor sikre den fornødne kapacitet tæt på de unge og samtidig give en samlet øget kapacitet fordelt udover tandplejens klinikker.

Midlerne er givet som følge af den nye lov om gratis tandpleje til unge mellem 18-21 år. I forbindelse med finansloven 2022 blev det besluttet at gøre tandpleje gratis for unge mellem 18 og 21 år. Det sker for at modvirke det frafald fra tandpleje, som en del unge oplever både som følge af den egenbetaling, der ligger ved privat tandpleje, samt ved, at flere unge falder fra i forbindelse med flytning af bopæl i de tidlige etablerings år. I forbindelse med loven blev der afsat en anlægspulje, som kommunerne kunne søge. Her har Randers Kommune nu fået 6,4 mio. kr. til den nye tandklinik, der har en samlet anlægssum på 8 mio. kr.  Den resterende del skaffes via en afdragsordning i tandplejens egen økonomi.

Relaterede artikler

Nyeste artikler